15 Zvinhu zvinoita kuti vakomana murambwe nevasikana vamunonyenga!

0
4104

Zinhu zvinoita kuti vakomana murambwe nevasikana vamunonyenga! Vamwe vakanyora zvinoita kuti vasikana varambwe ini ndiri kunyoravo zvinoita kuti vakomana murambwevo.
1-kusagez­a mazino kunorambisa.
2-kudrop­er trouse.
3-kuputa fodya nekumwa hwahwa.
4 kuda kungorara nemusikana pasina kutendera.
5 kuchiva vamwe vasikana une babe rako.
6 kugara nemabvudzii mumosoro.


7 kukumbira number dzevamwe vasikana ndinewe zvorambisa.
8 kusarespector musikana wako.
9 kusamuendesawo kusaloon.
10 kuvirikidza matrouse.
11 kusada kuyemerwa nababe wako.
12 kusamutengeravo pizza.
13 kunyepera babe
14 kushaya nyaya une musikana wako.
15 kusamufambirawo kunomuona asi kuti iye akufambire.

Loading...