13 things Zvokuita kana uchifunga kuti unonyorovesa kuzasi kwako pabonde!

0
3505

13 things Zvokuita kana uchifunga kuti unonyorovesa kuzasi kwako pabonde!

1. Chokutanga ndechokuti ukafungira kuti uri kuwanzisa kunyorova, taurirana nomurume wako munzwisisane kuti zvinokonzerwa nei uye iye anofungei nazvo. Kana achizvifarira iwe chirega kuita hanya nazvo. Rega zemo rikwire ueredze zvakadaro.

2. Musati matanga kusvirana tora towel guru uise pamubhedha. Pamwe ungada kupeta towel rako kuti kunyorova kusasvika pamubhedha.

Loading...

3. Torazve chimwe chitowel chidiki chinogara pedyo kuti ukanzwa kuti kuzasi kuri kuwanza wopota uchipukuta. Pukuta murume asati apinza pokutanga. Wozotizve paya pamunombomira muchichinja maitiro, wopukuta futi.

4. Ukaenda kwaDoctor, zvikuru munyika dzakaita seUK, USA, unonoudzwa kuti siya zvakadaro. Izvi hakusi kuti havanzwisisi zvauri kutaura asi kuti vanoona vakadzi vakawandisa vane dambudziko rokusanyorova zvokuti iwe ukazoenda uchiti unyorova vanoona sokuti unodada.

Vanozivazve kuti kana wava kutanga imwe nguva inonzi menopause unokwanisa kuoma zvinokutadzisa kupinzwa mboro saka vakafanokubatsira kuoma, paunozotanga nguva iyi unowedzera kuoma zvinova zvinokunetsa.

5. Nzwisisa kuti kunyorova kwauri kuita hazvirevi kuti uchagara wakadaro. Makore ako okuzvarwa achiwedzera kunyorova kunoderera. Kuderera uku kunowanzotangira pamakore 40 muviri woziva kuti hauchinei nokuita mimba.

6. Tanga nokusimbisa mhasuru dzebeche rako, zvinobatsira mese pakuisana.

7. Shandisai maitiro asinganyanyi kuvhura beche, isa makumbo ako pamafudzi ake kana uri pasi. Kana wakarara nedumbu rega kupatsanisa makumbo. Ingosimudzira chiuno chete apinde, adaro shinya mboro makumbo ari pamwe chete iye akakutanyanga. Ukafongora makumbo ngaagare pamwe uwane mukana wekushinya mboro. Kana wakarara nedivi wakamufuratira gonyesa makumbo asi ngaagare ari ese. Zvinokuitira nyore kushinya mboro.

8. Unokwanisa kumwa mushonga wechikosoro unonzi Antihistamine unononotsa kunyorova asi muviri wako ukazozvijaira, zvinozokunetsa kusaishandisa.

9. Geza nemvura inotonhora pakugeza paya musati matanga. Kana mune firiji gadzira ma ice cube woisa mumvura yokugeza pamberi kuti itonhore chaizvo, kana wada, isa ice cube pamberi wapedza kugeza. Paunozoita zemo ropa rinenge riri kure. Usaisa Ice cubu mukati mebeche chero zvodii.

10.  Jairira kuiswa wakafongorera murume. Ropa riya rinomhanyira zasi rinoita shoma saka hakuwandi kunyorova sezvaunoita kana wakarara manhede. Chimwezve kupakicha makumbo pamafudzi emurume mabvi ova pachifuva. Wokurudzira murume kuti asangopinda nokubuda akarurama asi kupota achiita seari kukurunga bota.

11. Pakufunga zviri mberi uko chinja zvokudya zvako uwedzere muriwo (Green veg) wodya muriwo yakasiyanasiyana. Muriwo ine zvinoitisa kuti mukati mebeche muve regulated zvakanaka. Zvadaro bvisa pfungwa yako pazviri ungoisa pfungwa pakufadza murume nokunakirwa kwako.

12. Nzwisisa kuti chese chinoitika pamuviri wemunhu chisingadiwi kana kuti chisingasiitiki pamunhu, chine chikonzero. Kazhinji zviri pazvokudya zvako kana kuti pazviito zvako saka ukanzwisisa nyaya yako unokwanisa kuigadzirisa.

13. Nzwisisazve kuti kusanyorova chinhu chisina kunaka. Kuwanza kunyorova chinhu chisinganakidzi vamwe asi hachisi chinhu chakaipa. Pachaita nguva yauchatadza kunyorova uye acharwadziwa pakupinzwa mboro. Varume vanofarira kurara nevakadzi vavo upenyu hwavo hwese asi vakadzi vanotambura ne management yebeche kana vava kumakore anopfuura 40.

Comment with your Facebook

comments