Baba vemurume wangu vanopota vachiuya kuBedroom kwangu vachindikwira

0
8416

Ndibatsireiwo. Murume wangu akaenda kuSouth Africa ini ndokusara nevabereki vake. Baba vake vanopota vachiuya kuBedroom kwangu vachindikwira. Ndingaitawo sei? Ko ndikaita nhumbu ?

Mhinduro yacho…

Usataura nyaya yokuti baba vake vanopota vachiuya kuBedroom kwako. Iwe kana vauya ndiwe unovabvisira bhurugwa. Hauna kutaura nyaya yokuti vanokufosa kuvhura makumbo. Ndiwe wega unovavhurira ivo vokusvira mese muchiwirirana. Saka mese muri nhubu. Hazviiti kuti wakamborara nomunhu, uku wozorara nababa vake. Hazviiti kuti munhu asvire muroora. Ndiyo inonzi Abomination iyoyo. Makangofanana nembwa dzisinganzwisisi zvokuita. Saka zvawataura zvemimba zvinoreva kuti hamusi kushandisa makondhomu uye iwe hausi kunwa mapiritsi. Uri kuita zvounhunzvatunzva chaizvo. Funga pachauya murume wako kuti achanzwa sei kana aziva kuti mukadzi wake anorara nababa vake.

Loading...

Chaungaite kutaura natezvara wako iyeye womuudza kuti akakupindira futi unoridza mhere kusvika raini rese razviziva uye uchamusungisa. Uchaona kuti haadzoki. Iwewo kana uchida murume wako asi zvichikunetsa kugara usina kusvirwa, udza murume apote achidzoka uye fanoshandisa maoko. Iwewo pota uchienda kumurume wonoita mazuva matatu kana week uriko. Zvauri kuita izvi kutsveruka. Siyana nazvo.

Comment with your Facebook

comments