CHIKAPA – handidi zvekurohwa nekumashure sehure

0
3285

CHIKAPA – Chikapa it’s a technique inoitwa nemukadzi pakusvirana kuedza kufadza baba and zvakawanda zvinogona kuitwa asi ndichangoti de zvimwe zvacho-

  • timboti wakarara negotsi, wakavhura makumbo iyo mboro yababa yakapinda mapindiro ekwamai pindai, dzora makumbo kudai womonera chiuno chababa apa makumbo ako ari nechemuzasi memagaro avo, ita seizvi, kana baba vakoira zviya, ita sekuti urikudzoserawo kukoira kuya uchiti vakakoira mberi, unokoirawo uchivadzosera back, ita izvi slowly coz nhengo yababa haifanirwi kubuda, chiti irimo kudaro kana maneta nezvandataura izvi,

 

  • chikoira slowly uchitenderedza chiuno iyo irimo apa maoko ako achipuruzira zasi kwemagaro ababa, iti ukambotenderedza side iri wochinja woita rimwe side and nekunakirwa kwenyu you can increase the pace,
  • rara neside rako babawo vorara neside kumashure kwako so that mboro yavo inopinda nekumashure asi makarara nedivi and iwe iva wakadhonza makumbo ako kuita sekuti mathighs achagumha chest yako, kana baba vakati one koyi, iwe wotiwo one koyi uchidzosera kumashure muchidaro,

 

Loading...
  • kanamuri pamubhedha, kotama so that chest yako nemaoko zvinoita rest on the bed or kupfugama kana musina mubhedha, baba ngavaise mboro yavo then chiti vakakoira foward panopera kachikoyi kacho iwe wokoirawo back muchidaro, yu can change wotanga kukoira uchiita tumacircles zvekuti magaro ako anoita seari kugadzira letter O, chokwadi uchaona kuti baba havatauri havo asi kana vabatwa nehope uvatarise kumeso, uchaona kasmile kekuguta bonde.

Ndongonamata kuti zvandiri kutaura izvi hazvirambisi madzimai coz vamwe varume vanedambudziko rekuti ukagona bonde, wave kunzi uri kuita zveupfambi coz vanongofunga kuti mai vemumba ndevekungovhura makumbo avo votarisa mudenga vosvirwa, whereas mukatarisa zvinonzi kuita sehure kwacho, ndizvo zvatinenge tichitsvaga ikoko.

Ndirikuti madzimai, mumba umu edzaiwo kuva innovative nekuroverawo baba mazi surprise pabonde, vamwe varume havazotauri havo kuti maita basa but basa munenge mashanda and zvinobatsirawo kuita kuti arambe arimumba, asikana musatomboita relax mumba umu, coz kamhuka kanonzi small house zvebonde izvo ndozvakanotoita campaign nazvo coz kanoziva kuti bonde rinopedza zvose whilst imi mumba muchiti kuna baba hee, ndakaneta, hee ndakura, hee kwanai handidi zvekurohwa nekumashure sehure. Chiitai chihure chacho nemurume wenyu muri two.

Comment with your Facebook

comments