Kana uchida mukomana akuroore iye asingadi unoita sei?

0
2510

Kana uchida mukomana akuroore iye asingadi unoita sei?

Unogara naye pasi womutsanangurira zvawange uchitarisira kuti pauviri hwenyu zvingaitika ndezvipi. Womupa mukana wekukutsanangurirawo zvaanenga achitarisira kuti zvingaitika. Kana manzwisisana ukanyatsobata musoro wekuti iye haadi kukuroora, zvinoreva kuti haafungi kuti uri munhu akakodzera kuroorana naye. Zama kuti akutsanangurire kuti chikonzero ndechei kuti kana zvichigadzirika ugadzire.

Anokwanisa kukuudza kuti nguva haina kukwana, sokuti anoda kuti utange wapedza chikoro kana kuti iye apedze chikoro, awane basa, awane mari yeroora, atenge imba, nezvimwe zvakadaro. Kana musingashandi hazvifaniri kuti mufunge zvokuroorana kusvika mava kushanda.

Loading...

Kana wanga uchibika mapoto naye nzwisisa kuti ndicho chikonzero chikuru. Murume haawanzi kuda kuroora mukadzi atove mukadzi wake nechekare.

Kana wanzwisisa kuti inyaya yokuti haana chikonzero asi kusangokudawo hake, chionekanai uende utange kutsvaka uwe mukomana.

Kumirira munhu asingakudi kushaya njere.

Comment with your Facebook

comments