Kubatwa mazamu nevakomana kunoita kuti akure here?

0
2619

Kubatwa mazamu nevakomana kunoita kuti akure here?

Kubatwa mazamu nevakomana hakunei nokukura kunoita mazamu ako. Mukomana anokubata mazamu ari kukuratidza kuti anokudherera, uye iye munhu asingaremekedzi nhengo dzomuviri weumwe munhu. Kuti mukomana akubate mazamu anofanira kukumbira iwe womubvumidza kuti abate.

Vakomana vechidiki vanobata vasikana mazamu kazhinji vanobata zvinorwadza nokuti havanzwisisi kuti mazamu anorwadza kubatwa zveganyabvu, zvikuru panguva imwe yomwedzi.

Loading...

Zvakangofanana newe kumubata mboro yake asina kukubvumidza kuibata. Usajaira kuregera mukomana asiri mukomana wako kukubata mazamu. Munyika dzakawanda unokwanisa kumusungisa asi kana ari munhu waunoziva, kumusungisa handizvo. Ingomuudza kuti haufariri kuti aite saizvozvo. Iva munhu ane unhu.

Comment with your Facebook

comments