Kuboora kwandakaita Susan Ndamuona the first time

0
5530

Panenguva yaiyenda madzimai kuSA kunotengesa madhoiri, waiziva kuti mai vako vakaita cross border hupenyu hwaibva hwayita nani pakupfeka zvese nekudya. Izvi zvayiitika nyika yedu iribho economy yanga isati yaita sezvairi manje.

I remember ndainge ndiri form 4 kuNgezi High apa tainge tichiri kunyorwa papassport yamomz kuti pakucrosser zvaiyita easy kwete mazuva ano zvekuti munhu wese kunyangwe kamwana kacheche kanonzi kaite passport yako. Taitofamba netrain kubva muJoburg kunosvika Bulawayo apa I am sure vashandi ve NRZ vainge vachiri kutambira. Yainge iri holiday yaDecember saka pandakapedza kunyora momz yakabva yati vaida kunotenga Fridge saka vaida kuti ndivaperekedze kuti vazokwanisa kudeclare mari shoma, ko ndainge ndichabatika here ipapo kungofunga kuti ndaiyenda kuSouth Africa zvainge zvakatokwana kunditadzisa kurara musi watikanzi tirikusumuka magwana.

Takaenda for two weeks tichibva tadzoka, since ndainge ndapedza form 4 ndakaenda kuHarare kunomboita holiday zvangu with my cousins. Mainini vainge vane vana 2 mukuru wacho my cousin brother ainge ari a year older than me ainge akutova form 5 achiyedza ku6. Ndakabva kuChegutu kwandaigara ndokuenda H-town, pandakasvika cousin yangu ainge asipo akaenda kumba kweshamwari yamainini kwaaiyita house sitting. Ndakasvika kwatosvika but ndaibva SA saka twumwe tunhu twandainge ndatengesa momz vakanditi ndichengete mari yacho ndeyangu.Ndakasvika manheru ndokubva ndaudzwa kuti cousin brother yangu ainge ari kuWaterfalls kwaaiyita house sitting ndichibva ndataura naye ndokubva ndafonera cab ichibva yandiyendesa since kwainge kusisina macombi anpenda ikoko that late.

Ndakati ndichisvika ndichibva ndarara hangu since ndainge ndakaneta hangu coz ndainge ndangopfuurira ndisina kana kumbozorora. Ndakati ndichimuka makuseni ndikaona kamwe katsvarakadenga so, iwe masasi eharare handidi kunyepa ndakambofunga kuti ndainge ndayenda kudenga ndikasangana nengirozi, mwana ainge akanaka iyeye apa ari mutsvukukupfuura fanta. Ndakaita kumutsa cousin yangu ndichibva ndabvunza kuti ko uyu ndiyani zvikanzi anonzi Susan ndiye anotibatsira pano nekucheta tuvana 3 tweshamwari yamainini. Ndakabva ndati ndeipi zvikanzi makadii henyu apo ndakajamuka ndikati ndinonzi Nigel pliz ndidaidze nezita rangu kwete kuti makadii. I am sure pamwe tirizera rimwe.

Susan akatanga kuseka ndokubva ati ndazvinzwa, akabva anditi ndokuitira macornflakes here or coffee. Ndakati conflakes ndokubva ayenda kuKitchen to prepare inini ndakabva ndamhanya kune cousin yangu ndikusvika ndichiti are you hitting that, akatanga kuseka zvikanzi mupfanha hauna kukwana wakasvika nezuro apa wakutoda musikana, ndakaseka ndichibva ndati pindura mubvunzo. Akabva ati sha ndazama kubva ndakauya pano anongoramba asi ndinopota ndichirova magaro hangu, ndakabva ndati usapote uchirova magaro babe rangu ngazvipere, apa ndipo pandakamupedza akaseka zvekuti munhu wese akauya pabedroom door vachibvunza kuti nhai wasekei kudaro, ndokubva ati hapana asi isu taiziva zvataiseka.

continue reading on next page…

Loading...