Kugaroisana mumba chinhu chakanaka – Kukudza kabhinzi kemukadzi!

0
6576

Kukudza bhinzi kunokwanisika kana ukashandisa pombi dzokukurudzira ropa kuti riuye pabhinzi kwenguva refu. Pane zvipombi zvinoshandiswa kupomba bhinzi kusvika yazvimba iri mukati mepombi yacho. Womboisiya yakadaro kwenguva wozobvisa. Wopotazve uchiita nguva nenguva. Uchaona bhinzi yako yoti ukaita zemo inoti kurei kupfuura zvayange iri.

Pombi dzacho dzine mazera akati siyane asi dzinoshandiswazve kukudza minyatso. Varume vanofarira mazamu ane minyatso mirefu. Kana zviya muchiisana murume ari pamusoro ukamukweva musoro womupa munyatso unozvionera wega kuti anofarira kumwa zamu serusvava uye zvinokuitisawo zemo iwe. Minyatsi inomira kuti twii kana murume achitamba nayo.

Zvipombi zvacho zvinokurudzira ropa kuuya kumunyayso kuti umire. Ukajaidza munyatso kumira kwenguva refu inozoita sekuti yareba asi zvinonzi inongoti korei zvokuwedzera kuonekera. Zvinonzi varume vashomanana vasinganyatsofarira minyatso murefu kana mikuru.

Loading...

Ko varumewo?

Patakatanga kutaura nezvipombi izvi.  Zvakaonekwa kuti zvinouya zvakatonyorwa kuti unisexx, kureva kuti vese varume nevakadzi vanokwanisa kuzvishandisa paminyatso, zvichitoonekwa kuti inowedzera kukura.

Saka mubvunzo wobva ipapo ndewekuti ko sei mboro isingakudzwi nepombi yakadai. Pombi dzemboro dziriko chose uye dzinoshandiswa nevarume vakawandisa. Asi zvinonzi dzinongoshanda kuvhura tsinga dzinomisa mboro kuti dziwedzere ropa rinomisa mboro, chobva chagwinya pakumira. Zvinonzizve mboro inokwanisa kuti wedzerei kukora asi kureba haiwedzeri kureba, zvisinei kuti washandisa pombi kwenguva yakadii.

Tese tinoziva kuti pamboro kukora kuri nani chose pakureba kana tichitarisa kunakirwa kwekukwiziwa mukati nemboro pakuiswa nemurume. Vakadzi vakawanda vanonetseka pakushinya mboro asi vasinganetseki pakuti yapinnda zvakadii. Vakadzi vakawanda chose havatombonzwi kudzika kwekupinda kwemboro pakuiswa, asi vanonzwa ichikwiza madziro ekuno kumukova kwebeche. Zvinoreva kuti murume ane mboro ikobvu anonzwikwa kupfuura ane chitete chirefu.

Saka pombi idzi dzinokwanisa kuti murume akadzishandisa nguva refu mboro inowedzera ropa rinosvika kwairi, yowedzera kumira uye kukora mese munonakirwa nazvo.

Koitazve kuti kugarobatabata mboro uchiipomba kudaro kunoijaidza kubatwabatwa zvokuti murume anokwanisa kuzononoka kutunda zvinova zvinonaka kumukadzi.

Saka apa tiri kuti kune mukana wekuwana zvekutambisa pakuita nyaya muchiseka henyu musina kupfeka muchirezvana. Kana mukatengerana zvipombi izvi munokwanisa kutombopombana makadaro muchifara. Chero zvikakuitirai, chero zvikatadza, munenge madzidza kuongororana pamberi uye munenge mamboita mwedzi wese muchiwedzera kuisana. Hapana chinganzi chakaipa ipapo.

Yambiro
Kana ukapomba bhinzi zvakapfuuridza usina kujaira, inokwanisa kuzvimba uye kuramba yakazvimba wabvisa pombi. Unokwanisa kurwadziwa zvokutozotadza kuiswa musi iwoyo, pamberi pachizwadza.

Comment with your Facebook

comments