Kuona Tracy Achisvirwa naBaba vanotengesa HUKU pamusoro peFreezer – Part 2

0
10514

It was another girl coming to get chicken paakaona baba Bill vakapfeka kashort akabva anzwa kuda kusvirwa apa she was also wearing kamini akabva aenda pafreezer as well.

Kusvirwa nababa Bill vekuHuku Part 1

Ini ndainge ndatohwanda nekuti ndainge ndisingade kuti Tracy andione. Baba Bill havana kana kumboratidza kuti ndavapo, vaona kamini kaTracy vakabva vaenda close to the freezer ndikanzwa vakuti iwe makumbo ako apa ropa rangu kuti ridziye apa vaitarisa zimboro ravo raive rasimuka mukaShort kavo. Ndaingodongorera nepa curtain that divided bedroom yacho nemudinning kwavaiva, problem is ndainge ndisingade kuti Tracy azive kuti ndambosvirwa nababa Bill.

Tracy akatanga kubata bata zimboro rababa Bill vakamira pafreezer ipapo, zvekuti aida huku kwaiva kungonyepa asi anenge akaona time yavainge vakagara zvavo padoor nekashort akatsvaga way yekuti auye kuzosvirwa. Vanhu vakatanga kubatana ndakatarisa apa zvekuti ndainge ndabva kusvirwa navo a few minutes ago ndakatanga kunzwa kuda ipapo since ndaiita kunge munhu arikuona pono yababa Bill naTracy. Tracy akapfugama akatanga kudya mboro yababa Bill vakabatirira pafreezer ndikanzwa rume rachema kuridza mhere chaiko.Ndakafunga kuti pamwe vavakutunda asi noooo vakasimudza Tracy kunge kamwana kacheche vakamuisa pafreezer yehuku havana kana kutora nguva vakaita kubvarura pant rake.

Baba Bill vakatora zimboro ravo ndokuriti bvooo mubeche raTracy mwana akachema imi kwaisava kunakirwa asi akamborwadziwa. Tracy aive nekabeche kadiki kari tight I am sure akazoti aijaira anga akungoti aaaahhhh aaahhhh aaaahhhh zvainzwika panze. Ndakafunga kubuda asi hazvaiita nekuti ndaitya kuti nenoise yaiitwa naTracy vanhu vaizofunga kuti ndini ndanga ndichiita chihure nababa Bill. Vanhu vepanext door inini ndaiva mubedroom ndainzwa kutaura vachibvunzana kuti asi mai Bill vadzoka. Ndakabva ndaziva kuti mai Bill vanogara vachichemerera zvinonzwika kunext door ndakada kubuda kuti ndiudze Tracy kuti aiita noise yakanyanya asi kwaingova kufunga chete.

Tracy akasvirwa asikana apa ne noise yaaiita ndatoziva kuti handaikwanisa kubuda kwakachena saka I was going to stay mubedroom mababa Bill kusvikira kwasviba. Tracy naBaba Bill vakatunda kamwe chete ende vese vakaita noise asingaite. Vachingopedza kusvirana padoor pakabva paita imwe knock this time aiva Grace ainge awuya kuzotenga huku apa ainge anzwa noise yekuti baba Bill vaisvira. Tracy akabva amhanyawo mubedroom akasvika achindiona akangoti koiwe urikuitei muno zvikanzi sha ndanga ndauya kuzotenga huku asi zvazoitika ndabva ndasvirwawo after ndaona zimboro rababa Bill sezvaitwa iwewe. Takabva tagara mubedroom muya since baba Bill vainge vaudza Grace kuti vaiona pono ndiyo yaiita noise and he couldn’t find remote to reduce volume.

Takagara mubedroom tikatanga kutaura hedu , Tracy achiti hasati ambosvirwa zvakadara ini ndikamuudza kuti murume anosvira iyeye. Takangozvivharira imomo tikatanga kuona baba Bill about to work his magic on Grace. Takatanga kufunga kuti baba Bill vainge vaine mushonga wekukwezva vasikana …. Zvakaitwa Grace was another story….

Loading...