Kupera kwehujaya hwangu Ndasvira naWarona wekuKenya!!!

0
3519

Well, being a ghetto boy handina kumbobva ndafunga kuti I would date a foreigner worse off kutosvika pakumuboora nekumumitisa.

Ndainge ndine 19 years ndichangobva kupedza A’level yangu, kwainge kune cricket between Zimbabwe ne New Zealand. Ndakaenda ndikanogara zvangu pedyo nemamwe mavet. Frankly, I just like their character, support and cheering. Most of them speak fluent Shona usually if they mix up with us.Vaive nengoma and they were beating unmelodiously whenever Zimbabwe hit a six or four (Blignaut aizviita).So it happened that one of them akati ini Shona “hey cde munogona kuridza ngoma?” Ndakatombocheuka forgetting that there was no one behind me.Ndakangogutsurira and the guy invited me to beat the drum. They started singing ‘Rueben amaiwe’ ndikafa zvangu nekuseka. These guys vanenge vaibva pamapurazi epaMazowe apa and maybe mapurazi avo anga asati atorwa. Ndakarova ngoma vakanakirwa. They started kongonya dance and this attracted spectators in the terraces. I even saw a ZBC and Supersport cameras zooming towards us. Mawara ekughetto nekuruzevha akati andibata.

 

Loading...

All of a sudden vanhu vakatanga kuuya and they joined us in cheering on the team though it seemed helpless coz New Zealand yacho anga ari ma1. Ndakazoti ndaneta kamwe kamuvet kakanditi huya kuno mfana ndobva taenda kubar ririmo muHarare Sports Club kakanonditengera burger nemafrench fries. Along the way twumababe twechichena twaingo ndinongedzera twuchiti “there is the dude”. Tadzoka kubar takagara pasi nekamuvet kaye tokurukura zvedu. He was very fluent in Shona. Akazosimuka oenda kungoma zvake akandisiya ndichidya.

Ndichiri kudya kudaro pakabva pasvika twumababe four, one kaive kechirungu asi twumwe twuviri ndakangozviona kuti aive mapatya and the other one was definitely their sister coz vaiita kunge nhoko dzetsuro kufanana. Twakabva twandikomberedza twuchibvunza zvimibvunzo zvimwe zvacho ndichitwunyepera. Twaitaura neEnglish. They begged me kuti ndimbodzokera pangoma futi but I promised ndaizoridza after lunch kana NZ yakuda kubatta. I later found out kuti vasikana ava mablacks aya were from Kenya. Kamuvet kakatisiya tega palunch. Kasisi kemapatya kakatuma mapatya kunotenga maice cream tikasara tiri two. We discussed a lot of things and it seemed aida kunyatsoziva a lot about me. I told her ndobva kuChitungwiza kuUnit O akati “where is Chitungwiza?” ndikati zvangu yohwe nhasi zvangu.

She promised kundipa mari yebus fare kuti ndiuye kumamatches ese. Ndakangoti ka1. Pakadzoka mapatya vakatodzokawo neice cream yanguwo ndikangoti nhai Jesu nhasi ndichazvimbirwa ndikarutsa mubhazi. At around 2pm game rakatanga ndikadzoserwa panyanga zvekare nemavet aye. Ndakaridza ngoma vachiimba dzimbo dzeShona dzimwe dzacho dzisingaridzirwe ngoma asi ndaigodii. Ndakaona tumakenyans twuya twuchitospakwa but imwe pfungwa yakangonditi ‘are they enjoying cricket or me?’ coz Zimbabwe yaipiswa zvedi munhandare. Dzave kuma4pm ndatoona kuti team yedu yarohwa ndakaoneka and everyone was disappointed but ndakavaudza kuti transport yeChitungwiza inozondinetsa.

MuKenyan akandipa her number akandikumbira dzangu. Fone futi, rovha rekuChitungwiza, kwaSeke, kuO.  Kkkkkkk. Ndakatoseka zvangu nechemumoyo. She said ndozombomufonera ndomuridzira ngoma kumba kwavo. Ndakabuda munhandare ndine wara since homwe yaive yanaka coz mavet akange andipa mari vachiti ndozouya panext game. Ukuwo muKenyan akandipa imwe but yake yaitokwana week rese.The next match was in three days so muKenyan ndakamufonera the previous day akati if possible ndinokasika kupinda mutown ndoenda paAvondale Shopping Centre tozobva kumba kwavo tonanga kugame. Kana hope dzakambouya here. Even my sister wandaigara naye akatobvunzawo kuseni kwacho akati ko iyo cricket yacho inotanga kuma8 kuno? Ndakangomuti handisi kuda kuzoita zvepressure pamagates. Iwe masasi eharare. Mukombi. City then Avondale. Ndakazoenda pane chimwe chifone shop ndokufona zvikanzi “hope you are coming?” ndikati ndatova paAvondale. She was suprised but promised kuti she will come in 20minutes. Ndaigozivei. Ndakatomira zvangu pachifone shop chiye pakasvika kaToyata Rav ndikatoona ndiye wena.

Akabva anditi ndipinde mumota ikatanga kufambiswa zvinyoronyoro takananga kumba. She told me kuti her mother had visited mdara kuNetherlands kwaanoshanda so they were home alone. Iye nemapatya namaid chete. She even told me kuti aive ne19yrs. Takapinda munaCeres Avenue tikafamba zvishoma ndokubva azotena topinda pane imwe imba yakanaka chose. Paive nemazimbwa ainge shumba. Akatonditi ndigare mumota until avharira imbwa dziya coz dzaigona kudyiwa. Takazopinda muden mapatya akandimbundira mbundira vachifara. They promised to buy me pizza kana ndikangoridza futi ngoma kunhandare. Aaah futi here masasi iwe. Their sister was quick to say iye aive neheadache so anga asiri kuzoenda navo kugame. They weren’t bothered with that as long as ndaizoenda navo. I promised I would definitely. Ko ndaigotii. Since ivo vaisadriva sister vakatideedzera Rixi taxi tikaenda kugame. She even gave me mari yebus fare neyekufona kana ndasvika kumba. Eish. Yabvepiko ngirozi iyi.

Kugame kwaspaka since ndakasangana futi nemaface angu mavet aye. The game was against Kenya. Takaizvambaradzawo chekuti pano. Zvino musi uyu ndairidza ngoma kudivi rimwe nerimwe kuine chimoko. Mapatya aye. Since this was the last game to be played in Zimbabwe ndakazoonekana nemaface angu akandipa mari nemafone number. Taxi yakauya ndikaperekedza matwins kumba kwavo. Tasvika taxi yakanzi indiperekedze mutown kuCharge Office. MuKenyan akati ndifone mangwana acho. I called her as agreed zvikanzi musoro ma1 apa aiti aive ega since vamwe vese vaive vaenda kumuchato. I made a mistake or was it really? I said to her “if I come there and play the drum will it heal” maiwe zvangu ndazviparira. She pleaded kuti if I was free ndiuye ndimuone. Honestly, I had no other intentions. Ko neghetto redu iri ndaigofungawo kunyenga mwana weshoroma wekuma dale dale. Haikona Sunningdale but Avondale.

scroll down to page 2 ….

Comment with your Facebook

comments