Kusvira Angie Mukoma Wekuseri Akatarisa!

0
7465

Ndakatanga kuwirirana naAngie mumwe musi mabhazi achinetsa. Ndainge ndakabopa
suit yangu yeblack ndisina kusunga tie. I was just looking cool.

Takangowirirana pasina pfungwa yekuti tichazosvirana rimwe remazuva. Takagara tese mubhazi,ndokupanana macell numbers. Pakutanga ndaitya kutaura naye ndichiti zvimwe ndingapuhwe cold shoulder. But what do you know she responded. Hama dzadiwa kana vanhu vari meant kuti vachasvirana zvinongoita zvega. We lived in the same area iye ari kunze kweguta. Ndakamuperekedza kusvika muraini mavo ndokupuhwa kahagi kainge kari meaningless. Ndakabva ndati apa ndichasvira chete.

Mwana uyu aigara naamainini vake coz moms and namudhara vainge vakashaika. But mainini vacho vakanga vasina smoko zvavo, mudhiniwe zvake. Takaita 3 days tichionana every day. Ndakatsvaga mastrategy ekuti ndimubaye nayo zvaingokona. After spending zuva rese tiri namatourist mumaraini medu. Unoziva muface akanga asina chidanger let alone mari yekubooker lodge. Around 7 we separated iye ononga kwake ini kwangu. Ndakasvika kudheni vanhu vachiona Dvd raispaka. Nzara yebeche ndoyakaramba iri mundangariro mangu. Even though madam vainge varipo Angie haana kuda kubva mupfungwa mangu. Ndakatanga kutsvaga imwe work yangu yakudhara in view of studying my own literature. Zvese zvakaramba.

Loading...

Ndakaenda musitting room vanhu vainge vapedza kuona dvd ravo ndokuisa kustation yehondo yeminda. Sezveneyizvo fon yangu yakatambira message. It was Angie saying vanhu vekumba kwavo vainge vaenda kunhamo. Chance given I said. Within two minutes ndainge ndasvika padheni pake. She invited me straight kubedroom. The room was not bad. For a lady learning I was impressed. We talked politics, economics, the past and present. She noticed kuti ndaive ndavakuwanza nyaya ndokubva ati aive ava kunzwa hope. Yangu
yakatanga kumira. Yangu kana yamira inotakura 2kg yesugar. Inosumudza tsinga
dzemumakumbo. Ini nemboro yangu tinocommunicator. Ini ndinoziva zvainoda. Akabvisa hembe, ndokusara nebraaa nepanty. Ini ndakajuta kunge ndisina shungu iko kwaiva kutorodza. Vadikani munhu akadiscover chinhu chinonzi kusvira anofanirwa kupihwa medal yelife time achievement.

Ndakaonekwa ndichibisa shoes ne shirt. Sezvo mboro yangu yainge yava danda ndakabva ndapfeka kondom, just in case. Imba yana Angie yakanga yakaextendwa ine mabedroom akawanda. Next door yaAngie ava mukoma wekuseri. Takasangana pandaienda kutoilet. Nguva nguva ndakabva ndadzima light. Chisikana chakavhunduka chikanditi iwe chienda kumba kwenyu. Ndikati hazvishande chinhu izvozvo. Ndakaenda paside pake ndikatanga kumubata. Mwana uyu aiva mupfupi asi musi uyu taive takaenzana. Ndakatanga kubata bata mazamu. Muzamu ake aive asina kukura zvembiri, asi aitapira. Ndaipuruzira man!pples
zvinyoro nyoro. Ipapo iye aijuta kurara. Ndakaramba ndichibata kusvikira muviri wake watakanga kuita kunge munhu abatwa nemagetsi. Akabva atarisa kwandiri ndokunditi muromo bho. Mwana akakurunga muromo kusvika nzeve dzangu dzavhara. Ndakaona kuti mutambo wakanga wasvika panguva yakaoma. It was time to move a gear up. Ndakadzikisa ruoko rwangu ndokunzwa kuti panty yake yainge yatota. Mwana wevanhu watanga kugomera zviya zvinoita munhu ari kuda kubara.

Mukomana wekuseri anenge achiterera. Mwana uyu aiva nebeche rainwisa mvura.
Rainge riri hombe zvakare matiji ake ari epakati nepakati. Ndakamadhonza ndikanzwa Angie oshinyira sesadza rakuibva. Zviya zvokuti munhu anotaura kana achibata uku kunyepa. Haafanirwe kupihwa mukana wekutaura. Ipapo musikana akatanga kupurizira mboro yangu zvine ukasha. I think ainge ava kurevenger kumubata kwandaita. Izvi zvakatora about 20minutes. Nechomoyo ndaiti ndiri kutomuputitsa chete. Handidi musikana anondijairira. Mangwana anofuma achirwara chete. Pave paye ndakakwira pamusoro pake. Ndaimboita iya inonzi test run kuona pamusoro pakamira sei. Iye aifunga ndava kuisa ini ndikati kwete. Ndakabvisa penty yake ndokuikanda uko kwakadaro. Ndakaikanda kure nekuti ndaisada kuti azoipfeka futi kusvika kwaedza.

Ndakaguma musuwo webeche ndichitiita iya yavanoti warm up. Angie ainge atunda
zvake but nzara yemboro yainge yamugara sedhimoni. Ndipo pandakaiti pfe.
Amai. Beche rakasikwa namazvikokota. Ndakagoisa 1/4 (kota) Angie akatanga kuchema. Ndainge ndisingazivi kuti mboro inochemedza kudaro. Aita aye anonzi magwigwi zviya zvinoita munhu anorwara nepfari. Pamwe hana yangu yaitomborova ndichifunga kuti ndava kuuraya munhu nemboro. Takaita position iya yavanoti missionary. Ndakambofamba nebhora kusvika tachinja stayera. Ndakasimudza mwana wevanhu nemaoko angu kuhen`a kumadziro kunge calander. Simba racho handitombozivi kuti rakabva nepi nekuti Angie aiva chivindikiti chaicho. Vakomana ndakakoira. Apo ndaitya kuti anogona kudona saka speed
yacho yainge iri yejongwe. Ndakanzwa kunge ndava kuda kutunda ndokubva ndakanzura pfungwa iyoyo. Asi handizivi kuti chii chakaitika, ndakadona negotsi Angie akasvikowira pamboro yangu. Akaridza mhere akakumbira kuti ndiregedze ini ndikati sorry sorry. Akatanga kukoira ari pamusoro uku ini ndichipurizira minyatso yake. Ndaiti ndikapurizira iye aibva awedzera kupomba. Ndakatanga kupera simba ndongoona rima rega rega. I knew
position yaida kuchinjwa. Ndakafongoresa mwana ndokuiti shwe ndikanzwa kuti bhuuuuu.

Akabva apera simba rose. Semunhu anogara achiona mapono ndakadecider to introducer a different position. This position is still new to this country. But with time munhu wese anenge oiziva. Ndakamufongorese, mabvi ari pasi, ini ndainge ndakamira zvangu. Pamusana pekuti am tall I had to bent my legs slightly like a horse jockie. Then penetration. Varume nyaya
iyi yakaoma. Mboro inonatsopinda. Ndakanzwa Angie uya woridza mhere achiti mhai kani. Ini ndikati let the dead sleep iwe. I could feel the velocity of my f#cking. Position iyi inorwadza plus its body work ende unenge uri mugym chaimo. Ndakakwira Angie achingochema chete. The more she cried the more I f#cked. Mwana aiti kana zvonyanya iye wondirova chidya nechibhakare. That did not put me of. Ndaingokoira chete. Ndakatanga kupera simba semunhu ari kupera ropa. I knew kuti ndavakuenda. Iye ainge ongoti ndava kufa kani mhai.
Pakare ipapo ndakadona negotsi ndikatadza kuziva zvandayiita. Ndakanzwa Angie uya oti ende Sydney uri rough. Mwana akamuka mangwana asingagoni kufamba. Kubva ipapao handina kuzombomuona zvakare. I saw her one time pamabhazi but she wasn’t interested in me. She is now married. But ndiri kumu kumbira beche rake zvakare asi ari kuramba. But one day ndichamubata nayo chete.

Comment with your Facebook

comments