Kusvira CHIMOMS chepanext door nyoro

0
6229

Kusvira CHIMOMS chepanext door nyoro. Amai ava vainge vakanaka zvekuti wega unoshaya kuti chii chirikuitika, asi vainge vari vechikuru manje. Murume wavo aiva chidhakwa zvekuti dhuu, apa aitonwa kachasu chaiko dzimwe nguva. Murume wacho ndoiya type yekuti ikashaya hwahwa inobvunda, type iya iri addicted too bad.

Dzimwe nguva ndaiti ndichibva kubhawa zvangu ndaitowana yakarara pa gedhe, ndozonoka gedhe mukadzi wacho omuka ovapinza mumba, zveshuwa vakadzi vakashinga, zvimwe zvinhu zvamunogara nazvo mudzimba umu ummmm, makaoma!!!

Marimwezuro ndainge ndanonokawo hangu kusvika ndichibva kubasa, it was around kuma nine husiku, ndakutosvika paden pangu ndokunzi naambhuya vaya, mkwasha , zvaita zvakanaka ndasangana nemi, ndokumbirawoka ndinotora mudhara wenyu pama shops, ndafonerwa hanzi vanoka vachinwa zvima whisky kumashops uko manje ndirikutya kuenda ndega uye ndogona kushaya anondibatsira kuvatakura

Loading...

Ndakati ehoi amai regai ndingopinda mumba ndinosiya beg rangu ranga rine laptop, ndikuuya mhamhanje.Ndakabuda zvangu ndapfeka short ne t-shirt,ndokusvikoti ndatichiendai.

Hwanga huri husiku zvaho asi ndainatsoona kuti mai iyi yakabatana zvekuti makare kare ayo yaizvinzwa, apa inezviboda ma hips apa inetukomba mumatama, ndaitombonzwa ma guys mazhinji achiti anoda kuinzwawo chete coz vanoona murume wacho anongogara akadhakwa almost daily, vana vavo varikuchando saka mari dzavo vanadzo and bcause of that mhomhs iyi inogeza haunngamboigairi kuti yakura.

Tichienda kumashops kudaro, yakatanga kungosasa, murume wangu anobhowa zvisingaiti, chaanogona kunodhakwa chete, hapana kana chimwe chaanogona, ndikati indaa zvikanzi haatobatsiri, iwe gaya kuti chii chaanoita nemadhakirwe iwaya iwe unoaziya, ndikati haa zvakaoma.

Ndakati regai ndimboivheta ndikati manje kana vachirara kudai vanoseenza here manheru.Zvikanzi ahh mwanangu kuseenza kupiko vakutotiisa panzara, dai ndiriumwe ndakatovasiya zvino hazviite kutongogarira vana asi ndanzwa iyezvino ndatoo nenguva yakareba, nguva zinji vanosvika vakadai , saka hapana hapana.Ndakangoti hangu nechemumoyo hoo?

Takabva tasvika paye ndokutowana akarara pama shops apa ainge atosechwa kudhara netukomana, worse haagone ku driver zvese nemukadzi wacho aidai achifamba nemota yaakatengerwa nemwana kuchando plus nemadhakirwe ake mkadzi wacho haatodi.

CONTINUE READING ON NEXT PAGE

Comment with your Facebook

comments