KUSVIRA ka19 Year OLD tasangana paGroup Chat – Ndakasvirwa Imi!!!

0
10307

Kwaitonhorera kuchinairira musi weFriday when I was working late. Ndakatora kabreak mbichana ndokuita login pagroup chat yeMasasi eHarare.Pakanga pakazara varume
vakawanda saka takatanga kutaura nezvepolitics.

Ndakashamisika ndawona kamessage kubva paneka 19 year old girl kanonzi SexyCleo kachiti kanakirwa neprofile pic yangu. We communicated for a while ndokuona kuti tainge tiine a lot in common.Boyfriend yake was kuLondon for two years uye iye akanga akangomumirira chete.

Pakutaura she described body yake zvinomisa mboro nekungoiverenga. Ndakatanga kumudenha denha ndichimunyorera twimajokes twesex.Ndopaakandiudza kuti I am making her kuti anzwe kuda kusvirwa and I should stop. Apa ndopandakapuwa green light kuti zvidobi zvirikushanda. Ndakatanga kuita cyber erot## naye..ndikamukissa kissa nekucaressa mazamhu ake. Tikabvisana hembe tichismoochana painternet. Akandiudza zvose zvaanoda kuitwa nemurume nezvese zvaanoda kuexperimenta nazvo pakusvirana. Tisati tatanga kusvirana panet akabva ati mari yake yakupera since she was painternet cafe.

Loading...

Akandiudza kuti avekuita log off for a while achinotora mari paATM obva apfuura achimbonotenga coffee paanozodzoka.Pandakanzwa izvi ndakabva ndasimuka, locked my
office and rushed off torwards the internet cafe where she had told me she was. Ndakabaya mafuta sendinopenga mota ikadzvova ichimhanya. Akanga andiudza zvaainge akapfeka pataibatana batana earlier on panet. Ndakasvika pakainternet cafe karipana first street ndokuona uno musikana aibuda akanga akaumbwa neushasha hwamwari.She was
as she described. Akabuda achienda torwads kuATM ndokubva ndamuziva.

Ndakamhanya pakacoffee shop karipo ipapo ndokutenga two coffees mumatumbler etake
away.Ndakafamba across kumuteera paATM pakange paine vanhu vanenge six or so
ende iye ndiye akanga ariwekupedzisira. Musi uyu panze paitonhora and kuchipfunhirira kuine zidima.Dzakange dzave kuma7:30 manheru. Ndakamira kumashure kwake ndokumuoffer coffee. Akamboda kuramba ndikamuudza kuti ndanga ndichifunga kuti ndichapedza two matumblers but ndanga ndakwana. She agreed kuitora and she really appreciated the gesture. Takatanga kutaura tiripaline rekutora mari.

Since ndakange ndakuziva mainterest, hobbies,desires etc kubva pachat yangu naye and from our intimate experiance earlier on ndakamuimpressa zviriserious.Akange asina kana clue kuti ndini ani.

Akatora mari yake and I offered kumutengera imwe coffee. Takagara mucoffee shop for another cup and spoke some more. Akakanganwa nezvekudzokera kuInternet cafe kuye anakidzwa neni.Ndakazovhunduka kuti ndakanga ndasiya PC yangu irilogged on painternet all this time. Ndakamuudza kuti ndasiya computer yangu yakabaka kuoffice and I needed to shut it down. Akabvuma kuenda neni.

Tirimumota ndakamuridzira Sade uyu anga ari favourate artist wedu tese. Akashaya zvekuita awona kuti we had so much in common. Takasvika kuoffice ndokupinda muoffice mangu to log off. Iye akabva ati arikuda kuchecka mail yake. Pakaita login again pagroup akatanga kuverenga mamessages andakange ndamutumira ndokundiudza about the group telling me she met someone on this group and they were sharing sexxxy jokes. Akaverenga amwe mamessages andakanga ndamutummira ndokutanga kublasher akagara ega behind the screen.

This was my clue kuti avemustate yandakanga ndamusiya ari earlier on. Ndakauya kumashure kwakwe ndokubva avhunduka ndokuminimizer window regroup.Ndakatanga kurubber mashoulders ake ndokuona kuti akanga ari so tense. I told her to relax and
she complied. Semunhu anogara arikumassage palour ndakuziva pekubata nekumassaga kusvikira zvanaka. Ndakamumassaga mashoulders, ndokudzika kumusana, ndikakwidza kumutsipa ndokunzwa musikana akungogomera achingoti ummm…ummmm..ohhh yeehh. Ndakamucaressa musoro patemple born, ndokumassager face slowly in circula movements
mwana akabva anyura muswivel chair mangu. Ndakadzika ndokutanda kubata mazamhu ake akanga achiti minyatso twii kumira.Mwana aive nezamu rakaumbika iyeye. Kuita kunge mazamhu emu beauty magazine.

Akatanga kufema zviri deep ombochengeta breath yacho for a second ozoibuditsa mbichana mbichana semunhu ane asima.Ndakabvisa button one rakanga rakabata kadesigner jacket kake ndokusunungura kalace kakanga kakasunga blouse rake. Ipapo akanga avhara maziso
aita zvekuita lean back akaita chest out. Ndakabva ndatanga kufambisa maoko angu
achitevedzera macurves emabreasts ake ayo akanga akatsvukira seri neseri kunge chimupoto high uye aine twima pores twinenge popo richango ibviriraso. Ndakatenderedza mafingers angu ndukutswinyirira minyatso yake. Ipapo akabva atanga kubvundirira ndokuchemerera zvirikure kure.

Ndakatenderedza swivel chair yaakanga akagara ndokutarisana naye. Ndakaita lean towards her ndakamubata mutsipa ne one hand rimwe richibatawo muchiwuno chake ndokumutsvoda zvinyoronyoro. iye akabva andibata mugotsi nemawoko ese ndokundikisa aggressively. Mwana aigona kutsvoda iyeye. Malips ake akanga ari very soft and kaperfume kake kakabva kazara mumhino mangu ndikabva ndaita let out ka sigh.Taka kisana for a while ndokubva ndapfugama pasi and lowered chair yake. Ndakatanga kuyamwa mazamu ake kunge kamwana kane nzara. Manipples ake akanga akakura ende ndaimboita ekurumirira..ndombotenderedza rurimi paari..ndozoita ekusucker mwana wevanhu akachemerera nekumerera. Ndakatanga kuyamwa mazamu ndichipurizira zviboda zvake zvaidziya zvekuti-bhe.Rwoko rwangu rwakapfuurira kuenda kumberi pakati
pemakumbo ake ndokutanga kupurizira choya chake.Ndichiyamwa kudaro ndakabva ndapendera kapant kake paside rebeche rake ndokutanga kucarressa matinji ake ndichiasvinirira nekudhonzerera.Mwana akashama muromo pandandazopinza finger yangu mugambi rake. Ndakamufinger akatanga kukoirira achichemerera. Ipapo svivel chair yakabva yafamba kumashure ne activity yaiitika. Ndakasimuka pandainge ndakapfugama ndichiipushira kumadziro kuti isarambe ichifamba. Ipapo ndipo paakabva abata blazo kuzasi uku ndokunza yakati twii kumira.

She opened zip ndokubuditsa zimboro rangu in one swift movement ndokuiti mvoo-o mumuromo. Panguva iyi musoro chete ndiwo wakapinda. Akatenderedza
rurimi rwake pamboro yangu ndikamerera. Akatanga kuibonyo neone hand achitekenyedza machende with the other iyo mboro ichiyamwa chete ndikangowona vision yangu ya blarred. Izvi zvaiitika ini ndakamira iye akagara pachair yandakanga ndadzikisira pasi mbichanaso. Yanyatso kumira mboro yangu yakabuda tsinga kuti tara-tara kunge lightining bolts. Ndopaakazoimedza half way. Akomana musikana aive ane tarenda uyu. Mukanwa make maive makatoterera muchidziyirira, irwo rwurimi rwuchitambirira carressing mboro yangu ndokunzwa mabonzo ese kuita weak. Aiti akamboinanzva, omboikweva kunge arikuda kubuditsa zvirimukati ozoitambisa yese mukati kunge arikulika sweet yeloly.

Ndakapfugama pasizve ndokubvisa katong kaakange akapfeka. Paakasimukira richibuda pant rake ndakaona mazvimbiro akanga aita beche rake. Akange akashevha choya chose uye akanga asina mazitinji mahombe hombe anenge masusu aye. Aiita kunge akaisa tennis ball mubeche. Ndipo pandakabva ndadzikisa chair iya kusvika pasi pasi. Ndakamubata nemaoko ese ndokumudhonzera kwandiri zvese nechair. Akaslider kuedge kwechair ndokubva ndatora mboro yangu ne one hand rimwe rakabata chiwuno chake. Ndakangopinza musoro chete ndokumira ndakadaro mwana wevanhu ndokutanga kuchemerera.Bhurugwa rangu rakanga riri mumabvi ipapo.

Ndakatanga kubvisa jacket neblouse rake ndokubvisa kastrapeless bra kake. Nguvayose iyi
aingo zvongonyoka achichemerera kurekure kunge kapuppy. Akandibvisa jacket rangu tichikisana takadara iro zimboro rakaposa paentrance yebeche rake. Ndaingorifambisa mbichana mbichana richipinda musoro chete. Mwana uyu aive tight and kabvundiriro kaaiita kairatidza kuti ainge anetime asati asvirwa. Ndakatanga kumukisa mutsipa wake achikoponora mabuttons eshirt yangu. Akangobisa the first three akati too late ndokuita yekudhadhaura. Ipapo akatanga kuchemerera zviri louder achiti Ohhh f#ck me now .Give it to me daddy…Ohhh Baiby giveee ittt ttooo mmeeee NOOWW! Ndopandakaiti Mvoo-oo musikana akachema maziso achibuda. Ndakanzwa beche rake
richipatsanuka mboro ichipinda munhu achichemerera.

Ndakaindonyera ndokumira halfway. Ipapo beche rake rakatanga kupushira zimboro rangu panze. Risati rabuda rese mwana iyeye akaita kurijambira ndokuriti-mba ne one hand and kept it just inside. Ipapo nekudziya netightness yake mboro yangu yakanga yakuti vhii-vhii-vhii kunge ine heart beat yayo yega. Akasimudza makumbo ese ndokuahukira pama arms echair kunge munhu arikuda kuzvara. Ndakarinzvonyora ndokuridzorera rikaglider kunge
nyoka irikupinda mumwena. Mwana akanga avhura nyika, beche ranyatsotota, ndakanzwa map##sy walls ake achipatsanuka achitambira mboro yangu.

Akambomira kufema ndokushama muromo maziso akanzvonyora kuti-bha kunge maflash lights. Akada kuchema zvikaramba, kuda kundipusha simba pakanga pachisina iniwo sensation yacho yakabva kandibvundisa ndikafreezer ndakadaro. Muwiri wangu wose ukazara magooze pimples. Takambomira takadaro for some seconds beche rikabva raita adjust. Musikana akatanga kurova kachikapa mbichana mbichana ndakangoindonyera yese mukati uku kamusodzi kari paziso rake. Mwana akatanga kutapirirwa ndokutanga kukoirira.

Ndopandakazotanga kurova zvinhu. Ndaiti ndikaiti mvo-oo ndainzwa ropa richimhanya netsinga dzekumusana, ndikaizvomora tsinga dzekumakumbo dzodhonzerera. Vakomana mwana ainaka iyeye. Machende angu airovera pakati pebeche nemhata yake each time I stroked in achiti ta-ta-pata. Akatanga kuchema achidaidzira..oohhh ummmm …yesss..maiwee kani wandiuraya…Ahhhhh maiwee kani ndakuvara. Ini ndopandakanga ndakuita yekutenderedza iri mukati iye achikoirira tichiita kunge tirikukuya dovi. Akatanga kugwina gwina ndokuti nzwara dzake dyoo kumusana kwangu. Ndakabva ndamira kunge ruler yakabendeswa ndichisvira. Chair yaingorovera pamadziro ichiti gu-gu-gu ndichipomba. Akatanga kuita cumm.Ndakanzwa beche rake kuita tighter nekuita quiver ndokubva ndaita manyawi. Ndakamusimudza pachair ndokumugadzika padesk mboro irimukati chete.Akakochekera makumbo ake kumusana ndokumbundirana tichikisana. Akanga aita sekutsimbirira mboro yangu zvekuti ndakanga ndakuisa kumberimberi ndichiisa in a circular motion..akatanga kudaidzira achiti yesss yessss yesss ndokuchema out loud apo akaita zvekundimbundira. Akaita let out a loud cry ndokubva aita cumm. Ndakanzwa beche rake kubvundirira, rikadhonzeka ndokuzorelaxer mawalls emukati ndokubva apera simba makumbo akati rabada kubva kumusana kwangu.

Ndakambomira mbichana ndakadaro ndichimupuruzira kumusana nemutsipa wake and kissing her lightly on the neck. Ndakatanga kumutsvoda tsvoda ndikanzwa beche rake rakudairira, Iniwacho yakange ichakangomira. Ndakamuburutsa padesk ndokumufongoresa. Ainge aine magaro mahombe mbichana nekachiuno kadiki nezviboda zvakatsvukira zviine twima cute pores zvaiti ukazvitarisa unonzwa kuda kuzvinanzva. Akandifongerera akaiita zvekumisa magaro akazorodza upper body yake padesk beche richidongorera nekumashure. Akanga atota zvekuti pandaipinza nekumashure Hazvina kumbonetsa. Ndakamuti-mba chiuno nemaoko ese ndokutanga kusvira. Ndakasvira
ndichiita zvekubanger banger iye achingogomera achingoti Yowe-maiwe-yowe-uhh-ahh-yowe. Akatanga kuita kunge kuitswinyirira payaipinda mukati ndikanzwa karash kakutanga kumusana uku. Ndakasveerera mazamhu ake ndokuzadza maoko ese uku ndichingo koira chete. Akasimukira mbichana shave rangu rikabuda.Musi uyu ndakasvira zvekumaolympics chaizvo ndichiita kuchinja speed nemagear. Ndaiti ndikamborova kumusoro kwaro, ndombokwirira ndichirova pasi paro ndozomborova side ways ndichizombonyudza zvekurova chibereko chaicho. Akasimudza one gumbo akatsika padrawer repadesk ndikapihwa beche rese..akazondifongorera ndokutanga kukoirira achisangana neni pandainyudza mboro yangu..ndakanzwa ndakuita cumm ndokutanga kunyudza kumberi-mberi. Iye akabva atanga kuita chikapa achitenderedza magaro ake pamboro yangu irimukatikati. Ndakaona musana wake wamerera akuuya ininiwo ndikatanga kuda kuita cumm..ndakarambabndakaindonyera ndakapushira mukati zvekuti desk rakatanga kufamba. Akaramba achingokoirira ndokutanga kuchemerera achiti ohh baiby I’m cumming..iniwo ndakanga ndoteyerera beche ndakungoti yess..do me..yesss yesss yehhhsssss, zvekuti chero dai pane akanyudza banga kumagaro angu handaimbonzwa nguva iyoyi. Ndakanzwa moto mumachende angu ndokuwomarara muwiri wose, nzeve dzikavharika, breath yangu ikambovharirwa mukati ndikamboita kachidzimira for some seconds ndokunzwa ropa richiita kunge ravhurirwa papombi richibva kumusoro wemboro richiuya kumachende rikazoita rush throughout my whole body. Ipapo ndakabva ndaita let out breath iya nekudaidzira Orrhhh y yy yeesssss! Muwiri wangu wakagwina gwina
and I cam like thunder.Hurume hwangu hwakabuda kunge hosepipe irikudira mvura mubhodhoro.Paakanzwa sp#rm yangu ichizara mubeche rake iyewo akabva aclimaxer achigwinawo tose tichiita kunge vanhu vagwinhwa nemagetsi..It went on like that for some time ndokubva tacollapser pasi. Takambozorora takadaro ndakarara behind her tiri on our sides mboro yakazorora mukati ichiri kungojuja huronyo chete.

Huronyo hwakatanga kuita ooze out nekuti mboro yakanga yakazadza beche rese uye yaive yakawanda. Takambundirana tichisheya body heat takadaro ndokurara. Hapana akazombofunga kuti pc yakanga yasara yakaita login kusvikira tazomuka after about twenty to thirty mins ready for the next round……

 

Comment with your Facebook

comments