Kusvira kwandakaita babe 4 rounds ndikatadza kutunda…

0
4853

Kusvira kwandakaita babe 4 rounds ndikatadza kutunda…

Ndaidanana nekamwe kababe kaidiwa nevarume nevakomana vakawanda muChegutu. Mwana uyu ainge akanaka zvekuti dzimwe nguva ndaimbomira kuzvibvunza kuti ndakamuwana sei musikana uyu.Ndaiti kana tichifamba so mukatown kedu kadiki munhu wese aingoridza muridzo vachizamawo lucky ravo, chavainge vasingazive ndechekuti babe iri ndakatanga kudanana naro achiri kuboarding school ku Sanyati Baptist saka ndaingomuwona pamaschool holidays chete. Saka I would make sure kuti pese paanouya ndaswera naye almost daily chaiyo, I remember mumwe musi ndakayenda naye kuHarare pa Eastgate kuti tinoona movie vabereki vake vasingazive tichibva tawona movie yekuma12 tikazosvika muChegutu kuma 5 kwakudoka mwana akasvika achibva atomhanya kumba kunobika. Ndakamufonera manheru iwayo palandline yekumba kwavo tikataura achindiudza kuti she had a great. Musikana wangu ndaimuda saka ndakamira kuti apedze chikoro ndipo pandakazotanga kumubata bata ndichimuitisawo zemo.

Mumwe musi ainge ava form 6 apa ropa rainge rakumhanya mumuviri mangu inini ndainge ndakushanda ndakuitawo tumari ndakugara muKwekwe. Ndakafonera babe ko tainge tava nema cellphone ka masasi eharare since ndainge ndakushanda ndakatengera babe rangu foni. Takaronga kuti awuye kuzondiona kwandainge ndakugara ozodzokera hake later kusati kwasviba, mwana akawuya ndikamutora mutown ndichibva ndayenda naye kuMbizo kwandaigara muOne room, akatanga kuti sei mumba muno munetsvina ndokubva atanga kucleaner asati agara pasi. Apedza ndakamudirira drink ndokubva ndagara hangu naye takazvambarara pabed akandirarira pachest it just felt good, tichiudzana hedu masweet nothings. Ndamuda mhani mwana uyu.

continue reading on next page…

Loading...