Kusvira Mukadzi WaTsano Part 4 – Ambuya Vakashadabura Kunge Varikubara!

0
18378

Ambuya vakadzika ndokuyamwa twuminyatso twangu! Baba vangu imi, kana pane chinhu chinoita kuti ndipererwe nekunakirwa kunwiwa twuminyatso twangu. Hamheno kuti twangu twakasikwa sei, twunenge twuno generator magetsi atwo twega. Ambuya vakandinwa ndikaparara sechidhakwa chasanganisa Whiskey kachasu nembanje!

Kusvira mukadzi waTsano PART 1 , PART 2 & PART 3

Aiwa vakomana, sandi kuzipirwa ikoko. Vaona kuti ndasvika pane imwe level manje, she continued downwards kusvika vasvika pamboro yangu! Vakaibata zvinyoro nyoro, semunhu anobata chinhu chaanotya kuti chingangotyoka anytime. Ini maziso ndaive ndakatsinzinya nekunakirwa, mboro ichivhita vhita kunge munhu ari kubwaira. She took mboro yangu in both her hands, fingers lightly touching the sides. Just imagine munhu ari kuridza bhosvo or zviya zvevana zvine maburi along the tube! Yaa, ndiwo mabatiro avaive vakaita iwayo. She flicked mboro yangu back and forth between her two hands by holding on to the loose skin. Shuttling it back and forth in this manner, she teased me, building up the momentum, driving me out of my mind with expectation.

Loading...

Ndiri mudenga rechinomwe kudero, Ambuya vakazongoerekana vachinja mupaka ndokutanga imwe staira. Vakabata mboro yangu in one hand and gently tugged tuchoya twangu twaive pamachende nemazino. Kakurwadzirira kacho kainaka kusvika kubrain chaiko.Izvi zvakaita kuti mboro yangu ifute kunge chiva. It was just great.
With mboro yangu pointing toward the ceiling, vakabata machende in one hand and gently, using only her tongue, vainanzva gently, but carefully along the entire mboro yangu yakamira. Ambuya vainanzva kubva kumachende vachikwidza. Ini ndaibva ndatambura vakasvika pane area iri very sensitive and very pleasureable.

Pavaingoona chete kuti which areas enhanced the pleasure, she concentrated on them. Inini my most sensitive area kuzasi uku is the point where the ridge of the head and the f0reskin are attached and pazitsinga riri pasi pemboro. She continued kunanzva and tapping along these areas with her tongue, making me want kutunda like yesterday. Ndakanzwa mboro kuzvimba some more, ndokubva ndasimudza magaro angu kutevera muromo waambuya. She slowed down to give me time to calm down. She then placed mboro yangu mukanwa mavo but did not tighten her lips around it. She began a circular motion with her head, mboro yangu sliding to different places in her mouth as she continued the motion. Vakabva vaigeza mboro yangu nerurimi rwavo, sliding over nzvonyo yangu kusvikira vavhara her lips around it at the point just behind the head. Vakabva vaiti dzvi neruoko apa muromo wavo uchiri panzvonyo. She twisted her head from side to side making sure her moist lips stayed in contact with chiridge chenzvonyo. As she did that she gently moved her hand up and down the shaft. Izvi zvakabva zvaita kunge ndiri ini some kind of beche. Ndakanzwa mbeu youya and screamed with ecstacy. Ambuya vakabva vaisa munwe wavo at the very base yemboro in such a way as to block the tube through panobuda nehuronyo! Kusunga chaiko, kudzindira mwena wembeu zvokuti mbeu haibudi kunyangwe uri kugwinha gwinha going through the reflex action yekutunda.At the same time she kept suking vigorously on the head of mboro yangu, delaying kutunda for several long moments, I couldn’t take it anymore.

Ndakange ndichangotanga kusveerera ruoko rwavo in an act of wanton pleasure, when she finally allowed me kuti nditunde yakaita kusvetuka kubuda kwacho, kunge dapi rinobuda mumwena! The intensity was amazing zvokuti ndakaona nyenyedzi chaidzo. Ndakanakirwa veduwe.Mati imi kana iri iyo yakatambwa Adam mugarden, pane yaaizoramba kuita here? Kana ndimiwo veduwe.She took a cloth from her bag and cleaned me up. We curled into each other’s arms and drifted off to sleep. Ndakapatika ndokuona kuti nguva dzakange dzava kuma 3pm, we must have slept for over an hour I thought. I woke up ambuya and told her we should leave. Vakazamura zvavo kunge vari mumba mavo. I just watched, admiring her. She looked like a queen and indeed she was, she stared at me and said, “Look, why don’t we spend the night here together?” Hana yangu yakarova. Ko madam vaizoti kudii? Ko tsano? I must have looked worried because she said, “Just phone tete, or better still, let me phone her telling her kuti mota haisati yapera and we might end up putting up at this lodge. She knows it, takambouya navo natsano vako.” I cleared my throat and said, “You know there’s nothing I would like more than to do that, but I think we would be stretching it too far, Tenenge toda kuedza vadzimu I think. Let’s take it a step at a time.” “OK darling, I hear you.

Scroll Down to Page 2

Comment with your Facebook

comments