Kusvira Pamela paCouch Kutsividza Zvainge Ataura kutsime tichikura!

0
6608

Ndainge ndichigara kumusha namudhara apa momz vainge vakashaika apa ndainge ndiri grade 7, mumwe musi mudhara akasvika kumba ndokuti sori mwanangu handisisina mari yekuti uyenderere mbere nechikoro.

Zvakandirwadza asi hapana zvandaikwanisa kuita since ndainge ndichiri mwana mudiki, ndaswera ndiri pamba hangu ndichiita inotwa neboyz dzezera rangu. Ndakatanga kunzi namudhara ndisaswere ndakangogara pamba apa yaiva Sunday zvikanzi nhasi tirikuenda kuchechi apa ndinofunga ndakapedzisira kuenda kuchechi ndiri grade 4 chaiyo mai vangu vachiri vapenyu. Ndakageza hangu asi hembe chaidzo ndainge ndisisina dzakanaka ndikabva ndangopfeka zvaivapo ndokuenda kuchechi, tavakuchechi rimwe ziso rainge riri kunamfundisi rimwe kunetuvasikana twaive muchechi. Ndakabva ndaona kamwe kamusikana kandakafarira ndikabva ndatanga kukatevera kachifamba namai nababa vacho, ndakatevera ndikaona aaah zvatirikuenda kumba chaiko wanike aaah masasi vaiva vanhu vepa next door.

Ndakatanga kuswera ndakagara panze ndichitaimira kuti musikana uyu abudewo kuenda kumvura asi vaiva nemari zvekuti basa rese raiyitwa nevashandi saka hapana nguva yaaibuda panze. Ndaimuka everyday ndoenda pagate asi munhu ainge asingabude mumwe musi ndakaona vashandi vabuda iri sunday vachienda kuchechi, ndakaendawo navo kuchechi musi uyu ivo havana kudzoka  kumba since vainge vapihwa off. Tichisvika kumba ndakanzwa baba vakuti ndibikirewo tea akabva ati daddy hapana mvura, baba vakabva vati pliz enda kutsime zvanhasi chete. Ndakabva ndati zvangu zvayita ndichibva ndabuda kumutevera, ndakasvika paari ndikati unoziva kubva musi wandakuona kuchechi ndakabva ndakufarira. Akabva anditi unofarira chii handidanane nemunhu anenge iwewe anopfeka trouse rinezvigamba kudaro. Ndakaenda kumba ndichinyara musi uyu.

Loading...

Ndakasvika kumba ndikaona bamunini vangu vaigara kuHarare vauya kumba, vakabva vati since usiri kuenda kuchikoro handei tese kutown. Munoziva hupenyu hwekumusha hwakasiyana nekutown saka ndakasvika and had to adjust chop chop, after a while ndakaenda ndikanotsvaga basa and chinhu chandaida kuzvitengera first itrouse since ndainge ndakasekwa nePamela tichikura. Pakapfuura makore akawanda ndokubva ndapinda mutown kunotenga hembe nyowani, ndakatenga ko ndainge ndakura apa responsibility ndainge ndisina since ndaichengetwa nabamunini zvese vaindiitira.

Ndatenga ndachena manje ndiye dhuma dhuma naPamela, apa ndainge ndakachena. Ndakaenda kwaari ndikamumhoresa asi haana kana kundiziva ndipo pandakamuudza nenyaya iya yekutsime tirivadiki. Ndakapamha zve ndikaisa shoko rerudo zvikanzi this time wavanani saka ndinokupawo chance. Ini ndozvandaida chete, takatanga kupanana manumber tikatanga kutaura paApp ko tese tainge takuzivawo zvakati ooo. Masasi hazvina basa kuti munhu akakurira kumusha sewe vasikana ava vanoda zvinhu, wakakwana musi wekuti awuye kumba apa bamunini vainge vasipo. Ndakaenda kunomumira paaiburikira akabva asvika in time since tainge tisingade kuti tizobatwa nabamunini vachibva kubasa. Takasvika kumba tikagara kudinning, ndakamudirira drink akabva anwa, takambonyarara kuita kunge vanhu vaperere nenyaya for a while.

Ndaswedera paari semunhu ainge achiziva zvaaida, ndakatanga kumubata bata zvidya ndikaona munhu aramba akanyarara, ndabata kani ndikaona munhu asimuka ndakundigarisa pacouch achibva avhura zip yangu ndokuisa mboro yangu mukanwa make for while ndakadyiwa nekunanzviwa semunhu aidya lollipop. Akatota zvisingaite handina kana kumboda kudya beche ndakabva ndamurarisa pacouch ndikabva ndaiti bvoooo zvinyoro nyoro ndikanzwa beche racho raiyita kunge ratsemuka apa ndaizivei zvangu masasi musikana ainge asati aboorwa luckily masofa ainge ari eleather ndakanzwa munhu atetsenura mhere. Ndakabva ndaburitsa mboro ndikabva ndambomira ndichifunga kuti since munhu ainge ableeder pamwe ainge asingasade. Akaenda kubathroom ndokutora kajira kaainge anako and wiped herself necouch akadzoka ndokufongora ndokubva ati ndisvire. Iwe masasi ndakaona beche rakanditarisa mboro ikabva yamira ipapo ndakapamha zve nyoro mubeche bvooo akatetsenura mhere futi asi akati ndisimire.

Ndakasvira, ndikakoira ndikasvira ndikanzwa huronyo hwavapedyo iye ndokuridza achiti svira kani, ndisvirisewo kani ndiye tsaa tsaa tsaa ndainzwa beche rake richidhonza mboro yangu ndichibva ndanzwa kakudziya kaye ndikabva ndatiwo tsaa tsaa tsaa at the same time. Ndapedza ndakabva ndarara paside ndokumuti ndiwe here waiti haudanane nemukomana anezvigamba nhasi wabva kubviswa humhandara neni….

Comment with your Facebook

comments