Kusvirana naMainini Sister Yemukadzi Wangu tasangana KuJoburg

0
7548

Taka came to me akati kupedza mota yaurikugadzira, ndoda kuti undiperekedze kune vakadzi varikubva kuZimbabwe vatirikufanirwa kunotora.One wacho is my girlfriend umwe
wacho ishamwari yacho saka ndoanenge ari wako iyeye.

Ndakavaudza kuti vaende vanonovatora coz I was still tied up ne graft. Uyu mface wandaiseenza naye kuJoburg, aiinge aine ma girlfriends ake ma cross border vaye vanenge vauya kuzohodha zvinhu zvekutengesa kuZim.Akabuda nemota paye ndokubva atoenda ini ndikasara hangu ndichipedzesa basa, ndakasvika kumba ndokuenda mushower straight.
Ndichingopedza kugeza ndichitopfeka, Taka akasvika nevasikana vaye,apa taigara two rooms umwe neumwe room yake.Vakadzi vainge vasiiwa kumota ndokuuya zvikanzi chiuya uzoona zvimoko iwe woona chako, plus ndauya nemuriwo vanofanirwa kubva vatobika
tidye tiwane kurara takaguta. Ndichisvika kumota ndakapotsa ndashama muromo, this was
mukadzi walandlord paimba panogara mainini sister yemukadzi wangu, naivo mainini vangu. Pavakandiona mainini vakatanga kunyara coz she is married and murume wacho bamunini vangu was very close neni .Taka manje ndobva dzakutoti kune chimoko chadzo torai nyama iyo asikana mutonobika kukitchen, ndakangovamhoresa hangu kuita sendisina zvandiri kuziva ndobva ndagara zvangu. Maladies akaenda kukitchen ndokunotanga havo kubika, ndakasara naTaka ndokumuudza kuti mukadzi auya negirlfriend yake ndimainini sister yemukadzi and she is married.

Chikafu chakabikwa ndokupakurwa takaenda ndokunodya tese tiri four mukitchen ini ndaisataura zvakawanda hangu since pfunga dzanga dzakure kuti saka mainini vanoita chi cross border vachizoita staere iyi meaning murume wacho does know zvinoitwa nemukadzi wake kuJoburg! Tapedza kudya Taka akabva atorana nechimoko ndokutoti takunorara, so takasara tiritwo mukitchen, maini ndopavakatanga kuda kuita explain ndikati ha don’t worry
mainini, imi itai sekuti hatina kuonana and even mukasvika kumba don’t even mention kuti makauya kuno. The problem ndine one room so hameno kuti ticharara takaita sei. She just said ndorara hangu pasi ndikatoti good idea. Ndakafanorara zvangu paye apa kwaipisa ruff so
ndakatobvisa zvangu hembe ndokubva ndasara hangu ne short chete ndokufuga hangu sheet.Ndakatora mamwe magumbeze ndokuwaridza pasi kuti mainini kana vapedza
vaizorara havo. Kwapera ka time mainini vakauya ndokubva vati vaida kunogeza since kwaipisa, ndakavaratidza kushower.Pavakapedza kugeza vakabva vauya ndokusvikopinda havo mumagumbeze ndokubva varara. Marooms angu naTaka ainge ari padhuze nepadhuze
zvekuti kana munhu achisvirwa zvainzwika, Taka akatanga kusvirana negirlfriend yake apa yaaiita kuchemerera zvainzwika and mubhedha waiita kuti chwi chwi chwi, zvenoise zviya, ndakatora zvangu ma earphones ndobva ndaisa munzeve ndokubva ndarara. Ndaisada
zvemiedzo coz uyu isister yemukadzi wangu plus anemurume wake wandotowirirana naye kan ndirikuZIm, so I really respect them both. Waiva muyedzo asi wakandidarika zveshuwa, coz ndakazokaruka atova makuseni. Taka akazoti vakadzi ndirikuvaperekedza ndonovasiya kutown vachanotenga zvinhu vobva votokwira mabhazi back to Zim ndikati its fine ndosara zvangu ndichirova graft. Aa masikati ndakanzwa Taka akuti ah iwe team yati haichaenda nhasi ichamukira mangwana makuseni coz bhazi ravarikuda racho vabhuka remangwana so ndichanovatora vorara kuno ndozovaperekedza, ini ndaisada hangu zvemiedzo so ndakasiya Taka aachiita twunhu twake akanotora team yake.

Loading...

After work ndakabva ndaenda zvangunepanekamwe kabhawa ndokutenga hwahwa hwangu, ndakahunwa chitititi coz ndaida kungosvikorara flat ndozongomuka mangwana makuseni.Ndakaita saizvozvo, after ndadhakwa ndakabva ndaenda kumba, ndokusvika
mainini vakarara havo pasi paye vanga vatowaridza bonde kare kare sechipembenene.
Ndakadzima light ndokubva ndabvisa zvangu hembe ndokusara ne pant ndokupinda muma sheets ndiye flat zvangu, hope dzehwahwa modziziya. Ndakapepuka around kuma 11, ndaiita sendirikurota so ndichinzwa mboro yangu ichinaka umwe munakiro wandaisanzwisisa, apa zviroto izvi chokwadi ndaisada kuti zviende, hwahwa hwanga hwati perei ipapo asi manje
ndainga ndakavhara maziso, ndakaita anenge madzikirira aye kutambura nekuvhura ziso one, becoz kunaka kwacho kwaiwedzera every minute and every second till ndanyatsovhura maziso ese. Ndakatozoona kuti handisi kurota masizo ese ndavhura and pandakasvinura light rainge rakabaka.Mainini vainge vari pakati pemakumbo angu, musoro wavo uri pakati pemakumbo,mboro yangu yainge yakazara mukanwa mavo, hana yangu yakarova asi instead yekubvisa mainini I found myself ndaakutovandonyedzera musoro pasi kuti mboro ipinde yese mukanwa, varume ndakanzwa kunaka kwekudyiwa mboro zvekuti njere
dzakatomborasika, ivo even vazviona kuti ndamuka she didn’t stop, actually ndopavakatowedzera.

continue reading kuPage 2

Comment with your Facebook

comments