Kusvirana neMusikana Wangu – Rondedzero ye mu “O” Level after Holidays!

0
6218

A composition submitted by an O’level student on what he did during the holidays.

Takange tichingopinda mumba ndakamupa hug ndokumutsvoda arimumawoko angu.Iye ndokuchemerera kunge kakitsi kanyemudzwa mukaka. Ndakamuisa pasofa rangu guru ndokutanga kukatanura mabhatani etop yake. Ndakatanga kupuruzira mazamu ake achiri mubra asi iye akashamisika achizongoona kara katobva kare. Aya mabasa ataive tajaira. Ndakabva ndatarisana nawo mazamu ake aiyevedza, minyatso yacho yakanyatsomira kuti twi. Ndakainanzva minyatso yake zvokuti pasina nguva aive otofemera pamusoro. Ruoko rwangurweruboshwe rwaiva rwatova kuzasi kwake ruchingunopuruzira pamusoro pebhurukwa asi pasina nguva kwaive kwatova kunyoro. Ndakabva ndazivakuti zemo raiva zhinji apa. Ndakatanga kudya muromo ruoko ruchingopuzira minyatso yake. Ndakanzwa mwana ogwinha gwinha muviri kunge abatwa nemagetsi…..

Pandakaregedzera muromo akanga otochemerera apa my other hand rwainge rwatofila kuti beche rake rainge rotozvimba. Ndopandakabva ndatanga kukwidza kamunwe kangu kepakati ndotokonya kabhinzi kake zvishoma nezvishoma. Ndaiita zvinerhythm kunge ndirikukwenya gitari,ndichiti zvishoma, ndomhanyisa, zvishoma, domhanyisa.Ipapo akange oita iya yavanoti pachirungu “squealing” uye achifemera pamusoro zvokuti ndakatombotya kuti kuda ane asima.Ndakatanga kuyamwa paguvhu pake iye ndokuzvonyongoka kuita kunge nyoka yarohwa padumbu. Akatangazve kugwinha-gwinha ende ipapo ndaibata bata matinji nerimwe ruoko, rurimi paguvhu, rumwe ruoko pamunyatso wezamu akabva abowa achidavidzira kuti ainge ava kuuya. Akasvika zvake zvinodadisa, ndikatarisa kumeso kwake ndikaona tumisodzi twuchiyerera, kumeso kwakasungana ndikaziva kuti panguva iyi mwana uyu ainge atova kune imwe nyika.

Loading...

Ndakabva ndabvarura kaminisiketi kake, ndikabvisa bhurugwa raiva ratotota zvaro kunge munhu anaiwa.Mboro yangu yainge yavakugunun’una, ndakaitarisa ndikawona ukasha hwega hwega. Ndakavhura makumbo ake ndokuinangisa mubeche rake rainge rafutunuka kuita kunga rapomberwa.Ndakangonyika musoro chete iye ndokudaidzira kuna mai vake, ndikati hausati wadii.Handina kumbonyudza zvangu, asi ndakatoita zvokuinanzvisa pamuromo hwebeche ndichiisvitsa nechekubhinzi kuya, ndikaramba ndichidaro akabva atanga kuchema kuti “prizi chiisa kani!! nyika kani!..” Ndikati rega ndimbomira mbichana. Zvaitove zvekusafisana chaizvo. Pasina hapo nguva ndakabva ndaityorera yose ndakangonzwa kumedza kuita kunge munhu akandwa chinhu mukanwa asingafungiri.Akadaidza amai vake zvese naana mbuya vake ini ndichingokoira chete.Pandakanzwa kubowa futi, ndakaziva kuti ainge ouyazve asi ini ndakangoramba ndiripo chete. Ndakanga ndahwa kuti vanogona kuuya kazhinji iyo irimo. Iye aive akapuresa maoko ake nechepamusana apauku makumbo akaita zvekuakochekera zvokuti ndaiva pachipanera chaipo,chaingofamba chiuno chete… Can you believe akabuda ne A kuShona.

Comment with your Facebook

comments