Maiguru nekuziva kuti bamunini ibofu vakabvisa tauro ndokuvhura beche rese!

0
5873

Mumwe murume aiva bofu akashanyira mukoma wake kuHarare airoja 1 room ndokuwana mukoma vasipo maiguru vachigeza.Maiguru vakadeedzera kuti ndimirirei bamunini ndakutopedza. Akavamirira ndokupedza vakapinda vakamonera tauro ndokukwazisana havo.

Maiguru nekuziva kuti bamunini ibofu vakabvisa tauro ndokutanga kuzora havo mafuta nemakumbo vachikotama vakafuratira bamnini nyaya dzichitsva apa bamunini vachiwona have zibeche rese.

Maiguru vakazoti mafunga kuzotishanyirawo bamunini. Ivo vakati hongu ndauya kuzokuudzai kuti ndavakuona ndakazorapwa maziso, haa maiguru vakabva vadonha nemanhede makumbo ese mudenga.

Loading...
Loading...