Home DzeBonde Makumbo akakochekerwa kumusana chikapa chichirohwa apa achichemerera ndisvire kani!

Makumbo akakochekerwa kumusana chikapa chichirohwa apa achichemerera ndisvire kani!

4132
0

Nyaya yedu yekukecha iyi, ndakamboenda kwaMutare kundoshandirako for one week. Semunhu aifarira zvekukecha ndakaenda kunerimwe bhawa rine mukurumbira. Ndakarova beer rangu as usual ndichitsvaga mahure aifamba famba achitsvaka wekukechwa naye. Ini ndaifarira vasikana vane magaro mahombe asi vasiri vadhafu stereki. Ndakasvikonzwanana nemuskana aitengesa doro zvekuti ndakamuti anditsvagire musikana aiyenderana nezvandaida.

Akandiudza kuti pane vamwe sisi vaive hot property pabhawa apa, sisi Martha, zvekuti kana ma minister airwerwa rute. Sezvineiwo ndakati vakadai ndivo vandoda manje. Takaita dhiri rekuti musikana uya aizondirongera sisi Martha ovaunza ku room 15 kwandaive ndabooker kana nguva dzave kuma 1am. Ndakamusiira $2, kwave kuma quarter to 1 ndakaenda kuroom kuya ndokufanorara ndakamirira sisi Martha vaya. Muroom muya maive murima sezvo magetsi ainge ayenda saka ndakashandisa light re foni yangu kuti ndione pekurara. Macondom aivemo nechekare. Exactly a minute past 1 ndakanzwa knock pa door zvinyoro nyoro ndikati come in.

Sisi Martha vakapinda ndokuvhara door behind her. Handina kuona face yavo asi body yaionekere kuti paive negaro rakaipa nemazamu akaumbirika. Sisi Martha vakangoti nezevezeve hie, itai madhiri acho tiite basa. Apa aireva mari. Ndakatora $10 mubhurugwa rangu ndokumusvitsa. Akabva abvisa hembe dzake dzose kusanganisira pant. Akasvikokwira pamusoro pangu ndokutanga kupinza ruoko mupant achibata mboro yangu iwe masasi kunyangwe ndainge ndambonwa doro mboro yakabva yamira simbi. Zvamunoona mahure vanhu vanoziva basa ravo. Ndakabviswa pant ndokutanga kubonyorwa mboro iyo yainge yamira apa ndichikiswa muhuro. Ndakatangawo kumubata mazamu achibva atora ruoko rwangu orwuisa pabeche rake raive rakatota. “Ndini wacho Martha mukoma kana musati mandiziva, ndoda kuti munakirwe nebeche zvokuti munoramba muchidzoka” akadaro nezevezeve achiwedzera kubonyora mboro yangu.

Loading...

Akaiisa mboro mumuromo ndokutanga kuidya zvainakidza. Mumuromo make maidziya uye aiiti akadaro omboinanzva nerurimi. Akabva atora kondom ndokurivhura ndokundipfekedza pamboro zvakanaka naka. Ndakamukwira pamusoro akavhura makumbo senge ari kurova 180 degrees. Akaibata achiinangisa mumukoko wehuchi ikanyura yose kuti nyaaa. Chirega uone chikapa chandakatanga kupiwa nemwana wevanhu apa ndakabatwa nemuhuro. Ndakanakirwa zvakaipa zvekuti ndakaita kuwomba chaiko. Ndakazviudza kuti uyu mwana ndiye wandichagara ndichisvira chero zvodii. Makumbo akakochekerwa kumusana chikapa chichirohwa apa achichemerera ndisvire kani, paaidaro ndakabva ndanzwa kuda kutunda.

Ndakambomira kukoira asi iye haana kumira, ndakaiswa rurimi munzeve ndichibva ndati tsaaa tsaaaa tsaaa hooah aaaah aaaah unonaka sha ndichitunda. Takamboramba takadaro kwechinguva magetsi achibva adzoka light ndokubaka. Ndakadzika pamusoro iye achitora tishu achibvisa kondom pamboro nekuipukuta. Takabva tatarisana kumeso muchiedza hana ndokurova. Tese takangoti nguva imwe aaaah! Sisi Martha vaive last born yemumba medu chaimo. Ainge achigara kwaMutare naTete hanzvadzi yababa avo vaihodha nekutengesa hembe dzemubhero. Handaiziva kuti basa ravinzi ari kuita raive rechihure. Maiwee nhai chii ichi? Ndakabvunza. Iye nekunyara akatsikitsira pasi akatanga kuchema, hupenyu hunombooma hama dzangu zvakandirwadza kusvira sisi mwana wamai vangu

Are you looking for a new job?

Are you unemployed and want a new job? Or maybe you have a job already and want to find greener pastures? We have all these amazing Job Listings just for you. Take a look and find that amazing Job Today.  – See All Listings
Loading...