Home DzeBonde Mitupo Yevakadzi Zvichienderana Nemunakiro Wavanoita Pabonde – Mutup Wemukadzi Wako Apa Ndeupi

Mitupo Yevakadzi Zvichienderana Nemunakiro Wavanoita Pabonde – Mutup Wemukadzi Wako Apa Ndeupi

5195
0

)Shumba. Mazigadzi ane maHips zvese nematako anotamba tamba ega kunge asina kupfeka bhurugwa. Vanotoda shasha dzekukwira nokuti havatundi zvekumhanya. Vanonzi ana mutunda kamwe. Asi pakunaka vanonaka chero vasina chikapa asi havadi zvekukwira pese pese.

2). Vana Chihera idzi iShava vakadzi.vanepamuromo,kutonga varume nekuda kurwa.murume haana dhoo pakutaura apa.pamba panotochinjwa kunzi pavachihera asi mutupo wemurume uripo.Vakadzi ava vanoda mboro kwadzo hobvu dziri refu. Vanochemerera pakukwirwa, vane Matinji akareba kwazvo vanogona kurohwa 5 rounds husiku humwe havazezi mboro. Ukasangana nachihera muchihure unogona kutiza musha.

3). Shiri, vakadzi ava havagutsikani nemurume mumwe vakanaka pachiso asi kuzasi imvura dzega dzega, havachemberi nemurume mumwe pahupenyu hwavo vanogona kuzofa varoorwa nevarume three kana four.

Loading...

4). Madhuve _ ava ndavana manjenjenje ava ndovakadzi vanotonga varume uye vanowanzoroorwa netwuvarume twudiki. Kachikapa karipoo kekure kure zvekuti vanowanzotuma varume kuHura. Zviito zvevanhu ava zvinobhowa varume.

5). Mamoyo Special ava vakadzi vanehunhu chikapa hachina kunyanyowanda asi vanonaka. Vanotaurisa asi kuronga musha vanogona.

6).Nzou ana muera nzou vakadzi vasinganyanyo naka aso twumapeche twavo twunogara twuri dry. Unodhinda ugodhinda asi hatwutote. Vanoda church kupfuura varume.
7).Soko- vakazara nekutaura chete pamuromo.Bonde havagone chikapa uye ruchengera nekufungira fungira.vane chihure setsoko zvekuti chero vakaroorwa vanongohura chete uye vanokara mari kudarika kuda murume.Vanouraya varume vavo nenzara vachihura kunze.

8).Machuma ava vakadzi vane miviri yakavakwa zvakanaka,vane mikwende yebeche,vanokwirika nemunhu wese wese asi havagarisane nevarume nenyaya yekushora shora uye kunyima,vazhinji vavo vanotizwa nevarume nenhau yekutaura taura,makuhwa ndopamusha pawo.

Iwe wako mutupo ndeupi apa?

Are you looking for a new job?

Are you unemployed and want a new job? Or maybe you have a job already and want to find greener pastures? We have all these amazing Job Listings just for you. Take a look and find that amazing Job Today.  – See All Listings
Loading...