Mukadzi akawurayiwa nemurume wake akaputirwa nemagumbezi

0
1524

Pane mai vakauraiwa nemurume wavo, Zverufu rwemukadzi uyu zvakazozivikanwa nezuro

Chakaitika ndechekuti mukadzi uyu akaurawa ndokuputiridzwa nemagumbeze maviri ndokufushirwa mugomba vaida kuitwa toilet iri ranga risina kudzika zvakanyanya zve about 1 and half metres ndokuisirwa mamwe majuzi ake pamusoro ndokufushirwa akadaro

Kubva musi wazvaitika vavakidzani vakaudzwa nemurume wake kuti akanga aenda kumusha ukuwo vekumusha vaiti mwana ari kuharare nemurume wake

 

mukadzi akafaSaka zvakazoitika mai vemukadzi kumusha vakafonera ku Harare kuti vanzwe kuti vamwe vari sei ndokuudzwa kuti akauya ikoko kumusha saka zvakakonzera kuti paite kusagadzikana mumhuri kuti ko munhu ari kupi

Mwanasikana wemufi akazongosvikawo pagomba rakafushirwa amai vake achitofambawo zvake ndokuona juzi raiwanzopfekwa namai vake saka pakada kuti aridhonze akaritadza ndokuzoudza vanhu nezuro wacho

Vanhu pavakaridhonza pakabva pabuda

Loading...