Mukadzi/murume anokwanisa kugara kwenguva yakadii asina kusvirwa

0
3514

Tete Molly ndoda kubvunzawo kuti ko mukadzi kana murume anokwanisa kugara kwenguva yakadii asina kumborara nemurume kana mukadzi tomboti pamwe murume kana mukadzi anoshandira kusouth africa apo mukadzi ari kuzimbabwe

Mhinduro…

Hakuna nguva inganzi ndiyo inokwanisa kugara munhu asina wekurara naye. Chokutanga kunzwisisa ndechokuti pakusvirana vanhukadzi vakawanda vanonzwa vane security kana murume ari pedyo uye kunzwa kudiwa nomurume. Kumunhukadzi kusvirana nomurume kune rudo mukati. Kuvarume zvoita sokuti kungoda kubvisa shungu dzomuviri.

Loading...

Kotizve kana munhu akatanga kurara noumwe munhu, muviri wake unojaira kunakirwa nazvo zvokuti kana uya umwe akafa kana kuti akamuramba kana kuti akaenda kune imwe nyika, panoita nguva yazvinonetsa kurara ega zvokuti anofunganya pazviri.

Poitazve nguva yaunoshuva murume wako zvokuti unomboshuwira kushandisa maoko kuzvibvisa zemo. Varumewo ndizvozvo.  Kunozoti pfungwa dzabvuma kuti murume/mukadzi haapo woona kuti unozvirambidza kuita zemo, asi dzimwe nguva unoshuwira umwe wako chose. Pamwe unochemedzwa nazvo kusvika wabatwa nehope. Pamwe unowedzera kushanda kuti muviri unete.

Ngatinzwisise kuti zemo rinobva mupfungwa kwete pamberi. Mafungiro ako ndiwo anokupa zemo.

Unokwanisa kuita upenyu hwese usina kumbosvirwa noumwe munhu. Toti murume oenda kune imwe nyika, onofirako kwapera makore maviri kana matatu. Iwe ukangogumbuka nazvo unokwanisa kusazoda umwe murume. Unokwanisazve kugara nguva refu wakamirira kuti adzoke kana muchiri kudanana.

Hachisi chinhu chakanaka kuparadzana nomurume/mukadzi wako. Vamwe vashoma vanozohura kuri kungoda kusvirana noumwe munhu vakamirira.

Comment with your Facebook

comments