Murume wangu haasi kundigutsa pabonde, zvinoita here ndisvirane nemurume wekubasa kana kuti ndogara ndisingaguti?

0
5156

Murume wangu haasi kundigutsa pabonde, zvinoita here ndisvirane nemurume wekubasa kana kuti ndogara ndisingaguti? Murume wangu anoshanda kure, kutaura chokwadi handisi kuguta pabonde. Kubasa kwedu kune murume ane mukadzi wake anogarawo kumusha. Ari kuda kuti ndikabvuma tipote tichisvirana kana murume wangu asipo. Zvinoita here kana kuti ndogara ndisingaguti?

Kuita zvinoita nokuti iwe uri kufunga kuti murume uyu anokwanisa kukugutsa uye murume wako haagutsi. Asi chokwadi ndechokuti kusaguta kwako nemurume wako inyaya yemafungiro ako kana unaye.

Kuguta kwemunhu pakusvirana kunobva pazvinhu zvakawanda asi zvizhinji zvazvo zvinobva pana iye nyakusaguta wacho kwete pane umwe  munhu. Kana murume achikwanisa kukumisira mboro uye achikwanisa kukunonokera, zvimwe zvese chiita iwe muridzi.

Loading...

Chihure hachina zvachinokupa nokuti uchangotora maitiro ako iwayo ugoenda nawo kuchikomba. Paunozoona kuti hausi kuguta unenge watove nedambudziko idzva rokuti wave hure. Unokwanazve kunge wave nechirwere.

Gadzirisa nyaya yemumba menyu pane kubuda mumba uchinohura. Hazvishandi.

Are you looking for a new job?

Are you unemployed and want a new job? Or maybe you have a job already and want to find greener pastures? We have all these amazing Job Listings just for you. Take a look and find that amazing Job Today.  – See All Listings
Loading...