Musasvirane Murima – Ndakasvirwa naPit Aiva Aboora MaKondom!

0
7277

Zvinhu zvinowanikwa mukurarama zvakawoma hama neshamwari. Aive manheru ndichiyenda kunotenga muriwo semazuva ose.

Vana vaigara namai kumusha I was just recovering from a heart break nababa vevana and was trying to move on ne life, though I was very lonely. As usual, ndaizvifambira hangu ndichitofunga this and that kunotenga muriwo. Then from nowhere, ndaka approacher nevamwe baba vaive vakapfeka nhumbi dzakanaka, he was very nice and spoke politely. Takatawura about this and that and after a while Akanditi, ‘ nhasi tonodya kwenyu ka’ and since I was lonely, it was a nice thought kuwana munhu wekutaura naye. Pandaka order nyama akabudisa $20 akati titenge nyama ye $10 ini ndanga ndajaira ye $1, and tikatenga zvinwiwa and we went home.

Muface aive akapfeka bhachi, hat yeshinda and a cap even though the temperature was like 30 degrees outside nema sunglasses. I never thought much of it. Ndakabika tikadya nyaya dzichifamba, and tuma love twaive twaku sparker. Kwakazoti kwave late paya, he asked kuti avate pamba and I welcomed him since ndakanga ndagarisa ndisina kumbosvirwa. Zvaindinetsa ndezvekuti kutandara kwatakaita, he never took his cap, woolen hat nemaboni boni off. Yave nguva yekuvata, akanditi ndidzime light hana kumbobvisa hembe ndokupfeka kondom ndokusvira ma 2 mins rounds matatu. Zvaisambonaka but I just thought kuti semunhu wataive tisinganyanyozivana maybe that was the reason.

Loading...

Handizivi kuti ndakazokotsira nguvai but pandakamuka husiku kuti ndinoweta ndakanetsekana kuwona ndichichururuka huronyo, nekuti Pit aive apfeka kondom, ndakadzokera mumba ndikabatidza light kuti ndimubvunze. Hama vadiwa zva ndakawona ndezvemeso, muromo wakangoshama mazwi akatadza kubuda. Munhu akange akaita kusimba before, aive akavata pamubhedha akapera muviri pachiita kunge pakavata chimwanana, handisati ndambowona munhu akawonda kudaro. Aita kunge anemuswe nekuwonda. Pa side pemubhedha paive akavata paiva negomo rehembe, kuita dutu chairo. Hana yangu yakarohwa nehana pandakawona mamwe mashura aitodarika andaive ndawona. Pama sheets paive nemboro yake yaive yakatsvuka nekusvuwuka paive pakatota, ndikanyatso tarisisa ndokuwona kuti aive asina choya asi aive nemagomba gomba emaronda aidonha hurwa, asandi kunhuwa ikoko.

Ndakada kuridza mhere izwi rikaramba kubuda. Ndakanhonga ma kondom aive ashandisa ndokuwona maiwee mamwe mashura, aive nemaziburi pasina kana huronyo tushoma twaivemo twaidonha through maburi aya. Pit aive achiyeva hake kuvhunduka kwandaive ndaita, akamuka akapfeka akanditi, “ welcome to my world, I have learned to live nehutachiwana wandinawo, saka you will learn as well” ndaka fainter, pandakamuka makuseni ndakayenda kuchipatara kunovawudza zvese zvaive zvaitika and ndikapiwa ma emergency PEP ( Post- Exposure Prophylaxis) drugs anopiwa munhu anenge ava exposed to HIV virus within 72 hours. Ndakachema kunamwari ndikanamata ne kutsanya nekuzvipira.

My HIV results were negative, I had more test done 6 months later, then even more a year later and have had 10 tests so far, every 6 months kusvika nhasi to be sure, asi the results remained the same, HIV NEGATIVE. Hama dzangu, mwari vatinonamata ndimwari vakanaka, mwari vanenyasha or I wouldn’t be here to tell this tale.

Comment with your Facebook

comments