Ndainge ndisingadi kuhura asi ndakazoita ndaita nguva zhinji dzekunyimwa beche namai mumba!

0
5965

Ndainge ndisingadi kuhura asi ndakazoita ndaita nguva zhinji dzekunyimwa beche namai mumba! Ndine dambudziko rekuita gumbo mumba gumbo pazhe. Ndiri murume uye ndakaroora pava nemakore gumi. Ndainge ndisingadi kuita chihure asi ndakazoita mushure ndaita nguva zhinji dzekunyimwa namai.

Ndaiedza kukumbira asi ndaisungirwa zvinhu. Ikozvino ndonzwa kuti dai ndachiregera chihure asi zviri kunetsa kunyatsochisiya.

“Apa tiri kuti kana umwe wako akakunyima mumba zviri nani kunohura. ” Ndiko kunzwisisa kwandabata panyaya yako apa. Mafungiro awa haatomboiti zvachose nekuti vaviri vanogara mumba vakatanga nyaya yekuti uyu obuda akananga kwake uyuwo wobuda akananga kwake zvorevei?

Loading...

Kana wafunga kuhura, chitanga warambana neuyu wawakarorana naye wochitsvaga umwe.  Zvokuti ari kuramba kusvirwa newe izvo ndizvo hazvo asi hazvikodzerani nekuhura.

Chihure chinobva pakumhura umwe wako kusvika pakusamuona semunhu akakodzera kuva umwe wako. Saka tichiti kana zvasvika ipapo, chisiyanai mutsvake vatsva vekugara navo zvinozivikanwa kwete kuita kunge vanhu varikutamba chihwande hwande.

Kunyimana chirwere chinowira mhuri dzakawanda asi nyakunyimwa taura nyaya yako pachena kuti kunyimwa kuri kukushungurudza. Kana nyakunyima asingainzwisisi chimuudza kuti zviri nani muchiparadzana musati makuvadzana. Chihure chinouraya.

Pakuramba hure apo hapana chinonetsa kungotaura kuti ndava kudzokera kumba kwangu iwe chisara hako uone zvokuita. Kune varume vanofunga kuti kunakirwa nehure zvoreva kuti wakadyiswa. Idzi inhema hadzo. Dai zvirizvo dai kusina zvakadai mune dzimwe nyika. Chokwadi ndechokuti hure rinopa chiuno nemoyo wese nokuti murume ane mukadzi kumba anofanira kutoti adzoke futi kuhure. Mukadzi wemumba kana asinganzwisisi nyaya dzekupa chiuno nemoyo wese idzi, anenge asingagoni basa. Ndiko kudyiswa kwacho.

Iwe murume kana wada mhuri yako chiramba hure udzokere kumba, asi zvinoda kutauriranwa upiwe chiuno kumba.

Comment with your Facebook

comments