Ndakabhedhenura matako avo apa beche rainge ratota ndakabva ndaishwetedza neshure!

0
7669

Ndakabhedhenura matako avo apa beche rainge ratota ndakabva ndaishwetedza neshure! Mai vainge vakanaka zvekuti wega unoshaya kuti chii chirikuitika, asi vainge vari vechikuru manje. Murume wavo aiva chidhakwa zvekuti dhuu, apa aitonwa kachasu chaiko dzimwe nguva. Murume wacho ndoiya type yekuti ikashaya hwahwa inobvunda, type iya iri addicted too bad.

Dzimwe nguva ndaiti ndichibva kubhawa zvangu ndaitowana yakarara pa gedhe, ndozonoka gedhe mukadzi wacho omuka ovapinza mumba, zveshuwa vakadzi vakashinga, zvimwe zvinhu zvamunogara nazvo mudzimba umu ummmm, makaoma!!! Marimwezuro ndainge ndanonoka hangu kusvika ndichibva kubasa, it was around kuma nine husiku, ndakutosvika pamba pangu ndokunzi namai vaya, mkwasha , zvaita zvakanaka ndasangana nemi, ndokumbirawoka ndinotora mudhara wenyu pama shops, ndafonerwa hanzi vanoka vachinwa zvima whisky kumashops uko manje ndirikutya kuenda ndega uye ndogona kushaya anondibatsira kuvatakura.

Ndakati ehoi amai regai ndingopinda mumba ndinosiya bag rangu re laptop, ndirikuuya izvozvi. Ndakabuda zvangu ndapfeka short ne t-shirt, ndokusvikoti ngatichienda.Hwanga huri husiku asi ndainatsoona kuti mai iyi yakabatana zvekuti makare kare ayo yaizvinzwa, apa inezviboda ma hips apa inetukomba mumatama, ndaitombonzwa ma guys mazhinji achiti anoda kuinzwawo chete coz vanoona murume wacho anongogara akadhakwa almost daily, vana vavo varikuchando saka mari dzavo vanadzo and because of that mai iyi inogeza zvekuti vanoita kunge kamwana kadiki.

Tichienda kumashops kudaro, yakatanga kungosasa, murume wangu anobhowa zvisingaiti, chaanogona kunodhakwa chete, hapana kana chimwe chaanogona, ndikati indava zvikanzi haatobatsiri, iwe gaya kuti chii chaanoita nemadhakirwe iwaya iwe unoaziya, ndikati haa zvakaoma. Ndakati regai ndimboivheta ndikati manje kana vachirara kudai vanoseenza here manheru. Zvikanzi ahh mwanangu kuseenza kupiko vakutotiisa panzara, dai ndiri umwe ndakatovasiya zvino hazviite kutongogarira vana asi ndanzwa iyezvino ndatova nenguva yakareba, nguva zhinji vanosvika vakadai , saka hapana hapana.Ndakangoti hangu nechemumoyo hoo?

Takabva tasvika paye ndokutowana akarara pama shops apa ainge atosechwa kudhara netukomana, worse haagone ku driver zvese nemukadzi wacho aidai achifamba nemota yaakatengerwa nemwana kuchando plus nemadhakirwe ake mukadzi wacho haatodi.

Anyway takabatsirana kuvatakura ndokuvaisa pamafudzi, ndokudaidza taxi, takapinda mutaxi muye ndokubva taenda navo kumba, tasvika pa gate zvikanzi naamai vaye ndatichivabatirana wondisiya vamumba, handingakwanise ndega nhasi kudhakwa kwaro kuri worse, aitoita kubuditsa rute zvake apa ngonono dzanga dzisiri dzenhamo.

continue reading on next page…

Loading...