Ndakanzi ‘hallo’ nechipoko’

0
1237

MUKADZI wekuWaterfalls, muHarare, akarohwa nehana zvikuru nguva pfupi yadarika apo akasangana nechipoko chemunhu ainge achangobva mukuvigwa munzvimbo yavo icho chakange chakadengezera gonhi rekuvharisa pamba raiva nemitsvairo pamusoro.

Mukadzi uyu anogara paMvurachena kana kuti Chinhamo, mumugwagwa unobatanidza Harare neChitungwiza uye anoti akaita mahwekwe nemurume waaiziva kuti akanga avigwa musi uyu kumakuva ekunzvimbo iyi.

Mai Stembile Baya (53) vanoti vakasangana nechipoko chemurume aingozivikanwa saRasta.

Loading...

“Murume uyu akambotanga achiita zvekuuya kuno achibva kuMbare ndokuzowana sitendi kuRetreat Park. Akazoshaya ave kugara kwedu, ndokuvigwa kumakuva eMvurachena paine mudungwe wemotokari dzaiva dzakanamirwa mifananidzo yake.

“Manheru emusi waavigwa uyu, ndipo pandakamuona akatsiga dhoo raiva nemitsvairo,” vanodaro Mai Baya.

Vanoti musi uyu vakanga vaenda kumba kwemwana wavo pedyo nekwavanogara ndokudokerwa variko. Pakuzodzokera kumba vachidarika nemukasango kemiti yemipuranga, vanoti ndipo pavakaita dhuma-dhuma nechipoko ichi.

“Ndava kuda kupinda mukasango aka dzava kuma7 manheru, ndakaona Rasta akatsiga dhoo raiva nemitsvairo ndokubva anditi, ‘Hallo’. Ini handina kudavira.

Patakapesana, Rasta akaenderera mberi nekutaura achiti, ‘Ndaida kuti hama dzangu dzinondiviga kuMbudzi, kwete kuno’. Ini ndakazocheuka ndanzwa kudaro ndokuona iye chaiye aiva avigwa nechimiro chake,” vanodaro.

Mai Baya vanoti pavakangosanganidzana nemashura aya, vakabva waputirwa nemhute kana kuti hutsi nzvimbo yavaive ndokuita rima iro Rasta achibva atsakatika.

“Ndakamhanya nemusango ndichinamata. Zvaiita sekunge firimu dakara ndasvika kumba hana yangu ichingorova.”

Vanoti havazive kuti sei izvi zvakaitika kwavari uye havana hukama nemurume uyu.

“Ndakaudza mwana wangu nezvemashura aya, chipoko chemunhu avigwa nhasi here? Ndakazonamatirwa kuchechi kwedu,” vanodaro Mai Baya.

Vanoti nzvimbo iyi inomboonekwa zvipoko nekuda kwemakuva anovigwa vanhu vemarudzi akasiyana.

Vanotizve pane nyaya dzinombobuda dzekuti kune mbavha dzinombofukunura mamwe makuva uku dzichiba mabhokisi ayo vanonotengesa.

“Handina kana fungidziro yekuti chinhu chandakaona ingava tsotsi yemabhokisi evafi sezvo aiva Rasta chaiye uyo ainge avigwa musi iwoyo. Ndainyatsomuziva.

“Kana raiva tsotsi remabhokisi evafi, ko mhute nehutsi nerima zvakanditsvetera zvakabva kupi? Chipoko chaicho.”

Mai Baya vanoti zvichitevera chiitiko ichi, vave nedambudziko rekuti dzimwe nguva kana vakarara vanovhumuka vachimbovhunduka.

Vanoti vanoda kuti vaonane nehama dzemushakabvu Rasta kuitira kuti vadzizivise zvakaitika kwavari asi chiri kunetsa ndechekuti havazive kwadziri.

“Ndiri kuda kubatsirwa kuti ndizive kune hama dzaRasta. Kunyange nevemachechi kana vamwe vanogona kundibata ndavandibate panhamba dzinoti 0777 686 818,” vanodaro Mai Baya

Comment with your Facebook

comments