DzeBonde Ndakasejusa Tindo ndokubva akandikwesha ndikapa kutenda! Part 1

Ndakasejusa Tindo ndokubva akandikwesha ndikapa kutenda! Part 1

0
4553

Ndakasejusa Tindo ndokubva akandikwesha ndikapa kutenda! Ndaive ndakagara zvangu panze ndichirohwa zvangu nemhepo ndiri pasi pemuti muyard yepamba pandaigara kumusha. Ziso raipota richidongorera kunzira yaive pedyo ndichitarisa zvangu majaya aipfuura neroad achienda kumashops aive pedyo. Paive pasina durawall. Kaingova kahedge kengovhara mahwani semughetto. Pakapfuura Tindo aigara muline rimwe chete nesu aingogara akanyarara uye aisazivikanwa nezvemababe. Aive mudiki kwandiri nemakore anopfuura mashanu. Ndakangoti rega ndimboona kuti Tindo amire papi nehupenyu hwake.

Ndakamumhoresa nekazwi kari pasi pasi asi kachinzwikwa akadaira achiedza kutarisa kuti rabva papi voice. Ndakumubvunza kuti aiendepi. Akapindura kuti aienda kumashops. Kaunhubu kakandipinda ndokuti. “chingoti uri kunotsvaga mababe. Hazvityisi” ndakaona onyara nyara ndokubva ndabayirira rimwe sasi. “Munoswera muchinotsvaga mababe kumashops, ko isu hatisi mababe here?’’ Akakanda nhanho ina kana shanu apererwa nezvandaive ndataura ndokubva amira ndokudzoka. Mashoko angu akange azonyatsoti dyo kupinda mupfungwa dzake. Ndaive ndamubaya panyama nhete. After all ndaisatombofunga kuti kana kumisa musikana aigona.

Apa ndaisashoreka zvangu ndaitodonhedzawo musika ende ndaive munhu aive pakati nepakati kusimba ndiri zvangu kayellow-bone. Kunaka ndaive ndiriko kumberi mberi muraini redu. Malips aive akaita seakasikirwa kudya mboro. Apinda muyard akabvunza kuti ko momz vaive vaendepi?. Aiwanzotaura namomz so ndakangofunga kuti pamwe aida kumbotaura navo. Ndakamuudza kuti vaive vayenda kwatete vaitozodzoka manheru.
Akazongoti “íwe handidi kuwonekwa ndiri pano ngatipinde mumba kana kuenda kuseri”.
Ini ndaisadawo kuonekwavo naye panze nemanext door so ndakabvuma. Ndaigotyei zvangu nabrother Tindo vanotya beche.

Loading...

Takapinda mumba ini pamberi iye kumashure. Semunhu aive akazadza bhurugwa nemagaro ndaifamba ndichiaendesa uko neuko. Zvinenge zvakamumutsa gumbo retatu akangoyeva. Handina kuzombogara pasi andibata achindidhonzera kwaaive.
Ndakaita kakuvhunduka sezvo ndaisatarisira kubatwa zvine simba nehukasha apa airatidza kuti aive nenhomba yaityisa. Ndakada kubvisa but ndakaona kuti ndakabatwa zveshuwa. Ndakange ndisiri mumood yebonde saka ndakaramba ndichibvichuka kuti anditsvete. Rume rakabata garo rangu neruoko rwerudyi apa maoko akapinwa nerweruboshwe. Akapinza ruoko mubhurugwa kwave kudzika nekumagaro akananga kubeche. Akapinza chigunwe ndichingobvichuka chete. Akatamba nacho mubeche ndikaona kuti hapachina. Ndaive ndotanga kufemereka uye nyini yangu yakandibetrayer nekutanga kutota.

continue reading on next page…

Are you looking for a new job?

Are you unemployed and want a new job? Or maybe you have a job already and want to find greener pastures? We have all these amazing Job Listings just for you. Take a look and find that amazing Job Today.  – See All Listings
Loading...