DzeBonde Ndakasejusa Tindo ndokubva akandikwesha ndikapa kutenda! Part 1

Ndakasejusa Tindo ndokubva akandikwesha ndikapa kutenda! Part 1

0
4574

Akatamba nebhinzi ndikazoyerekana ndati “’oh please’. Malips akatanga kuvhurika ukuwo kabhinzi kachizvimbirira. Ndaive ndakaramwira matinji zvekuti handina kumboadhonza.
Ndakange ndichingasazive kuti ndinodei. Kuti aregedze here kana kuti ayenderere mberi?. Kubvichuka kwaive kwapera. Ndangopusa pusa pachiso. Ndakavhura maziso ese. Ndokubva abata mazamu angu neminyatso. Aiti akaribata oriti svinyange svinyange semusuva wesadza, otsveta. Akatamba naro uye ndainyatsonzwa kuti anechipo chekutamba nemazamu. Aiti akambobata rekuleft odhonza minyatso obata reright oita zvimwe chetezvo. Akazobvisa blouse pasisina resistance. Akatanga kuyamwa zvake minyatso ndapera zvangu resistance yese. Aiyamwa zamu maoko achivhura zipi nebutton paskirt yangu. Yakadonha kumakumbo kana kumbozvinzwa. Bhurugwa rakatevera. Akadzoserazve chigunwe mubeche rangu ndokuzevezera munzeve dzangu “’wakafita kunge uchinaka zvisingabviri”’.

Maybe aitondiona sepiece yenyama. Achitambisa chigunwe mukati mangu akazevezera zvakare “Nongedza kumusha kwenyu”. Ndakanongedza ndokutenderedzwa ndokubatiswa table ndakatarisiswa kumusha kwangu. Apa ndaive ndafongorera museve. Akatora mboro yake yaive yamira kunge danda rakasvipa kuti ndoo. Yaive yakachecheudzwa. Musoro wayo waive mutsvuku but wakasviparara semunhu airatidza kuti aive ave nemakore achecheudzwa. Yaive yakabhenda kunge banana. Ndakazonzwa musoro wayo wotsvaga nzira yekwazvakarehwa. Yakavhura matinji angu yopinda zvayo zvinyoronyoro, ndakaita kunge munhu abatwa nemagetsi.

Akaramba achiipfekedzera akaibata neruoko kusvika yapinda yese. Apa yaitsvedzerera nekunyerekedza madziro ebeche zvokuti ndainzwa kakunakirwa. Akaizvomora ndokuidzoserazve. Ndokuchitanga kuita zvine kaspeed apa maoko ake aive akabata mazamu angu achindiita nekumashure. Aiti akatambisa tambisa chiuno, oizamurira mukati kati. Akaroverera kuleft kaviri katatu oroverera kuright kaviri katatu ozamurira nechepakati kashanu kana katanhatu. Ndozvandaiitwa nabrother Tindo kusvika ndakuda kutunda obuditsa. Otangisazve. Yaizipa nekuzadza kwayakange yakaita buri rese. Ini ndaingotambisa magaro chete. Ndaiti ndikadzokera kumashure ndomboenda kurudyi kana kuruboshwe ndombodzikira, pamwe ndombokwirira. Iye achitevera chete achikoira chete zvine mutsindo.

Loading...

continue reading on next page…

Are you looking for a new job?

Are you unemployed and want a new job? Or maybe you have a job already and want to find greener pastures? We have all these amazing Job Listings just for you. Take a look and find that amazing Job Today.  – See All Listings
Loading...