Ndakavasvira zviri strong ndikanzwa mhere yakwetsurwa ndakasungwa musana nemakumbo

0
4155

Ndakavasvira zviri strong ndikanzwa mhere yakwetsurwa ndakasungwa musana nemakumbo! Ndini uyo zvangu, kubasa kwandoshanda ndiri zvangu freelance sales rep. Ndoshanda ndiri mu retail market ndichi dealer nema supermarkets.

Right, mumarket imomo ndomandakasangana na amai vandirikuda kutaura nezvavo. Amai ava vaigara vachifarira zvekutaura neni chaizvo although ndandisinga dealer navo zvangu. But vakabatana zvekuti kana ukavaona unogona kunzwisisa kuti sei muedzo wakazondikunda.

Type yavo ndeimwe yechidhafukorera but chine shape manje plus vatsvuku. One day ndaita zvangu se sketch ndikavati ndipeiwo number dzenyu, aaah kubva ndapihwa wena. Ini ndaifunga kuti amai ava havana murume. Ndapihwa number dziya 30min after ndabuda shop mavo ndakabva ndafona ndichida kuziva kuti handina kupihwa number dzepa towerlight here? ndikanzwa inga ndivo varikudaira, ndakabva ndangoti ndandichida kukuudza kuti ndakuenda. Zvikanzi bhoo. Amai ava vanga vagara vataura kuti the following day vanenge vari off. Saka ndakavaudza kuti ndaizovafonera mangwana acho.

Mwangwana acho ndabva ndavapinzira phone kuma 10:00am. Vakabva vati vaive kumba ini ndikabvunza kwavaigara zvikanzi ku Midrand ini ndanga ndiri muJoburg ipapo. Ndikati ndouya kuzokuona here? zvikanzi huya heyiii! Ndini uyo ndakabva ndapinda mu Nissan Qashqai yangu ndakananga ikoko, ndasvika close zvikanzi mira pa Mall of Africa ndirikuuya ikoko.
Sezvinei pasina kanguvana ndakaona mwana wevanhu achiuya achiita kakukanyara ndikati nhasi zvangu. Achingosvika zvikanzi ngatitsvagei kuri quiet timbonotandara. Ndakabva ndati ndati imimi ndimi munotoziva kwatiri kuno tichibva tananga kuneimwe lodge but takatanga tatenga zvekudyira dyira.

Takadyira dyira tichikurukura ndopandakatanga kuudzwa kuti ndine murume. Hee anogara ari drunk achiuya kumba very late. Varume kana muchimwa doro zivai kuti kumba kune vakadzi vachazodawo kusvirwa. Ndikati no problem neniwo mukadzi ndinaye haisi nyaya stereki stereki. Ndakatanga kuvapuruzira nechemumatama umu, ndobva ndanovati rino zikisi, ndikaona haikona wena, varikotodzorerawo kuratidza kuti ginger riri tii. Ndakapinza ruoko mublouse ndikatanga kumabata mazizamu avo, ndichimachinjanisa ndichitamba netwuminyatso twavo. Ndakatanga kuyamwa mazamu aya apa rimwe ruoko rwuchibata kabhinzi pamwe ndombobata matinji. Ndakanzwa mai yava kufemera pamusoro, ndikazonzwa yakuita kunge irikusekerera. Beche kubva rati nyakata.

continue reading on next page…

Ndakasimudza musoro kuti ndione kuti hapana ainge achitiona here ndikaona kuti taingova tiri two chete munongozivawo zvekubirira kunyangwe uri muroom unongovhunduka.
Ndakabvisa skirt yavo ndikadzikisa pant ndikaona varikutosimukira kuti ndinyatsobvisa zvakanaka. Ndakapinza two fingers dzangu mubeche ndobva ndanosvika pagspot chaipo. Pa area apa pakaipa pane twuma hump twuri spongy so saka ndakasvira nechigunwe   ndichisvisvina kabhinzi nematinji one by one. Ruoko ruchingotambisa minyatso yemazamu.

Ndakaona vakuda kubatirira musoro wangu ndikaziva kuti vakuda zvekunditundira mukanwa, kubva ndaregedza. Ndakazvomora kondom rangu vakandiyeva kubva ndaipfekedza, kubva ndangoipfekera mubeche mavo tiri pamissionary position. Ndakavasvira zviri strong ndikanzwa mhere yakwetsurwa ndakambundikirwa zviya zvekuti kana movement yakambo restristwa speed yekukwira ika reduswa futi. Ndakabva ndati too late, ndobva ndatora makumbo avo ese kubva ndamapeta beche rese richibva rasara pamhene.

Ndakavakwesha zvakaipa vachichimerera zvisingaiti. Ndakanzwa zvakunzi huya nepaside tabva tachinja angle ne style zvese kubva taenda paspoon position. Apa ndaikoira ndichipuruzirwa ndichimbokiswa kiswa pandakati wedzerei speed ndakanzwa mhere yawedzera ndichiudzwa kuti ende unonaka wena, ini ndikati newewo. Hazvina kunditorera nguva kutunda, asi this time takatundirana because ndakaona munhu ashatisa kumeso apa achitora ma deep breath uku mboro yangu ichiita kunge irikuyamwiwa hurume hwese. Ndakabva ndatanga kunzwa beche richivhita vhita zvinesimba apa ndakakochekerwa nemakumbo. Ipapo ndakadira hurume hwese, dai yaiva nyoro kana kunhumburisa dai ndaka nhumburisa.

Takazoparadzana avakudzokera kwake ini ndakuenda kwangu. Akazotanga kundi texitira achitaura kuti nguva yese waivepi? Dai uri iwe wakatondibvisa hako humhandara nekuti wakandiita zvandisati ndamboitwa. Kubva ndabvunzawo kuti zvipi izvozvo? Zvikanzi zvekundidya beche! Ndakangosekerera ndikati varume murikunyiima vakadzi zvavanoda mudzimba umu.

Loading...