Ndipe $400 yekuti ndini ndakakuzvara’

0
545

MUDZIMAI wekubuda muKwayedza nguva yadarika achiti ane munyama wakakomba kudarika munhu wese muZimbabwe, akadzoka zvakare achiti anoda kuti mwanasikana wake, uyo waanoti agarika zvakanyanya, amubhadhare US$400 yekumuchengeta kwaakaita. Mai Lucia Mamhunze (53), avo vakambobuda mubepanhau rino vachiti vane munyama wakanyanya sezvo vachingovengwa pamwe nekutukwa nevanhu pasina zvavaita, vanoti mwanasikana wavo, Linda Mamhunze, anofanira kuvaripa nekuda kwekumubereka nekumuchengeta kwavakaita.

Vanoti zvinovarwadza kuti Linda haana kupedza kubvisirwa pfuma yeroora asi iye akavakirwa zidhadhanda remba kuDamafalls nemurume wake.

“Zvinorwadza kuti munhu anogarika zvakadaro ivo vasati vapedza kubvisa pfuma, apa achitarisira kuti ndimubatsire kuti imba yake imire.
“Ndakarota hope dzisina kunaka pamusoro peimba yemwana wangu.

Loading...

“Zvino ndinopinda sei muupenyu hwake kana vasina kubvisa pfuma yakakwana?” vakadaro Mai Mamhunze.
Amai ava vakapika pamberi peKwayedza kuti kana Linda akasavapa mari inokwana US$400 yekumuchengeta kwavakaita hapana kufambidzana kwavanokwanisa kuita naye sezvo vaine chigumbu chakakomba pamusoro

Vanoti Linda akavafumura kuna vanamukurungai vavo kuti vainge vakanyepera aimbova murume wavo kuti Linda mwana wake apo akazozviziva atokura, izvo vakati zviri kuunza makakatanwa pakupedziswa kwepfuma yake yeroora.

“Linda akaudza vanatezvara vake kuti vanhu vakapihwa pfuma pakutanga vainge vasiri vanababa vake chaivo asi iye aiziva kuti isikireti yandainge ndamuudza. Zvino zvava kukonzera matambudziko kuti pfuma yeroora ipere kubviswa, ngaandipe $400 kana achida kuti ndipinde muupenyu hwake zvakare,” vakadaro Mai Mamhunze.

Zvakadaro, Linda akati hunhu hwaamai vake hwamukandisa mapfumo pasi sezvo vanoita zvinhu zvisina maturo.
“Nhai veduwe-e dai muri imi, mungati kune mwana wamakazvara ndipe mari yekukuchengeta kwandakaita? Kana ndimiwo, zvinhu zvisina kana nematuro zvavanoita,” akadaro Linda.

Akatsinhira nyaya yaitsutsumwa naamai vake yekuvafumura kwaakavaita achiti ainge asingakwanise kuvanzira murume wake kuti baba vake ndiani. Anoti zvinomurwadza zvikuru kuti baba vake vakashaya asina kumbovaona.

Sezvo asingaende kubasa, Linda anoti zvakamuomera kuti audze murume wake kuti anoda mari yekupa amai vake nekumuchengeta kwavakaita.

“Murume wangu ndinomuudza sei kuti ndinoda mari yekupa amai nekundichengeta kwavakaita, dai ndiinayo ndaivapa hangu moyo wavo ufare asi handishande,” akadaro Linda.

Comment with your Facebook

comments