Vakadzi IPAI Baba BONDE rese ravanoda, BECHE harinyemudzwe Murume

0
7822

Vakadzi IPAI Baba BONDE rese ravanoda, BECHE harinyemudzwe Murume. Nhasi ndinemi madzimai kwese kwamuri ikoko. Hanzi vanhu vechirume, vanhu vanogara vakagadzirira kuenda pabonde anytime, sviro is number 1 mupfungwa dzavo. Hazvivatorere maseconds kuti nhengo yake inzwe kuda nezve bonde.
Zvakati siyaneyi nevanhu vadzi. Nekuti vanhukadzi vanotozoda zvebonde mavatanga.
Asi kupa baba bonde rakakwana rinogutsa nguva dzose, zvinowedzera rudo kubva kumhunhu rume.

Kumupa bonde zvakakwanira zvinoita kuti murume akasike kuuya kumba, mikana yake yekuita galfriend will be limited to 0 chaiyo, anonzwa kukuda nguva dzose. Haapedzi zuva asina kukufunga, anogona kufamba akakubata ruoko mutown kana pese pese paanofamba newe. Kana newewo unonyatsonzwa kunaka kwekuroorwa. Anokutengera zvese zvaunoda chero nguva kana mari iripo uye haanzwe husimbe hwekuitsvaga kana wada chero chawada.
Anonyatsokupa chinzvimbo chako saamai vemba, anokupa rukudzo kubva kushamwari nekuhama dzake.
Bonde ndiwo mudzi nemushonga werudo mumba.

Zvakaipira kusapa Baba bonde mumba

Loading...

Baba havauye kumba nenguva, kungogara vakati kwindi, mukana wavo vekutsvaga small house unoti kureyi, havatombokutenge kana pant zvaro. Kana ari munhu anodhakwa, doro ndiye anenge akupihwa mari yakawanda kupfuura iwe. Baba havatombodi zvekufamba newe. Havatombo wani nguva yekuseka newe zvayo. Pese pamunoda kuti muite nyaya vanenge vachingo pindura rough kana ma1 word answer.
Saka madzimai ipai ana baba bonde zvakakwanira zvinofadza asingadewo kupa murume zvakakwana, iyo yave yako iyo. Mufaro nemurume uchave mushoma mumba mako.

Comment with your Facebook

comments