WhatsApp Funniest – Officer Officer, munhu wamuri kukwira haasisipo

0
3982

Rimwe benzi raifamba haro richinhonga mapepa near a Police Camp. Rakaona vamwe officer vachiita ma press ups rikabva rafa zvaro nekuseka. Benzi rakaumburuka richiseka rakanongedzera officer.

Rakabva rashevedzera kuti “Officer officer, munhu wamuri kukwira haasisipo.”

ZRP Police Officers on Training
Police Officers on Training
Loading...