Zaka man kills wrong family after catching wife cheating

0
1739

Nyaya yemurume wekuzaka uyu yakamira yakadai.

Akanetsana nemudzimai wake amubata nechikomba mukadzi akatiza. Paaimutsvaga vamwe vanhu kwakumuratidza pamusha usiwo kuti ndipo panemukadzi wako nechikomba. Akaendapo husiku baba vepo tried kumurwisa thinking kuti imbavha.

zaka

Loading...

 

zaka1

On realising that he was wielding an axe vakatizira mumba. Murume uya kwakupinda mumba maive makarara vana kwakuvatema vose. Mai vevana ava kwakuedza kununura vana ndokutemwavo and she is in a critical condition. Mhondi iyi irikublama vanhu vakamuratidza pamusha apa knowing kuti hapasipo pane mudzimai wake

Comment with your Facebook

comments